PostHeaderIcon Kronikár

Kronikár.

Usnesením zastupiteľstva obce Častá, zo dňa 11. mája 1933 čís. III./9. shrom. Bol som ja Vojtech Strelka, správca rím. kat. ľud. školy v Častej, ustanovený prvým obecným kronikárom. Tejto funkcie ujal som sa dňa 1. Júla 1933. Narodil som sa v súsednej obci Ompitáli dňa 21. júla 1901.

Ľudové školy som vychodil v Častej, 3 triedy gymnázia vo Sv. Jury , 4. triedu mešť. Školy v Modre, tamtiež 4 ročníky učiteľského ústavu a obdržal som vysvedčenie dospelosti v roku 1921. Učinkoval som ako učiteľ v Igráme a v Lubine – Klačkoch.
Od 1. septembra 1928. učinkujem na tunajšej škole. Horejším usnesením zatupiteľstva boli ustanovení členovia letopiseckej komisie: Lenhard Miko, roľník, starosta obce, Anton Weidinger, obchodník, I. námestný starosta, Ján Gregor, poštmajster, člen finančnej komisie.

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online