PostHeaderIcon Bohdanovce

bohdanovceerb.jpgBohdanovce ležia medzi Trnavou a Bolerázom povedľa cesty spájajúcej Trnavu so Senicou a Záhorím, v minulosti zvanou tiež Česká cesta. Údolie potoka Trnávka, nad ktorým sa dedina nachádza, bolo osídlené v týchto miestach už v mladšej dobe kamennej, neskôr v dobe bronzovej, a vo veľkomoravskom období tu bolo slovanské sídlisko s pohrebiskom. To všetko odhalili archeologické výskumy. Dnešná obec vznikla pred koncom 12. storočia. V roku 1332 sa uvádza ako obec s farou, a bol tu teda aj kostol. Bohdanovce po svojom vzniku patrili do kráľovského majetku, v 14. storočí sa stali súčasťou majetkov Stibora zo Stiboríc, neskôr patrili grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Od 16. storočia boli rozdelené medzi majetky panstiev hradov Červený Kameň a Ostrý Kameň. Červenokamenská časť patrila rodine Pálfiovcov, druhá polovica postupne rodinám Bakič, Czobor, Jakušič, Keglevich, a ďalším.Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je kostol sv. Petra a Pavla. Pôvodne to bol gotický kostol s polygonálnym presbytériom s krížovou rebrovou klenbou, s loďou z roku 1397. Ku kostolu v prvej polovici 16. storočia pristavali vežu a v roku 1621 opevnenie, ktoré však nezabránilo poškodeniu kostola.
V roku 1623 počas Bethlenovho povstania sa v areáli kostola opevnili cisárske vojská, a povstalci ich ostreľovali z polí okolo, pričom poškodili aj kostol a cisársku armádu zajali. Na začiatku 18. storočia bol kostol upravovaný, jeho loď bola zaklenutá novou pruskou klenbou. Keďže starý kostol kapacitne nepostačoval, v roku 1940 došlo ku jeho veľkej prestavbe. Medzi vežu a presbytérium postavili priečne novú loď so zaujímavým novým presbytériom na severnej strane, čím sa úplne zmenila dispozícia kostola aj jeho orientácia voči svetovým stranám. Z pôvodného kostola tak zostala len veža a presbytérium, z ktorého sa stala bočná kaplnka. Do steny kostola je zamurovaný nádherný barokovo-rokokový náhrobok z roku 1769.
Ďalšie pamiatky obce majú v porovnaní s kostolom menej pohnuté osudy, no takisto, i keď menej nápadne, dotvárajú jej historický i estetický rámec. V roku 1835 postavili na dolnom konci obce kaplnku sv. Jána Nepomuckého s malou zvoničkou nad vstupom. Z roku 1907 pochádza socha sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi, na čo upozorňujú jeho atribúty – horiaci dom a krčah s vodou. „Na vŕšku“ stojí kríž na barokovom podstavci z druhej polovice 18. storočia a uprostred obce kríž z roku 1804 s Ukrižovaným a Pannou Máriou na klasicistickom pilieri. Neďaleko od neho, približne uprostred obce sa nachádza pomník padlým v I. svetovej vojne z roku 1930 od Jána Koniarka, významného sochára, pôsobiaceho predovšetkým v trnavskom regióne. V roku ho 1950 doplnili o sochy slovenského partizána a sovietskeho vojaka a v súčasnosti vytvára zaujímavý celok v centrálnej časti obce.

Autor: Mgr. Jozef Tihányi – historik umenia (z pripravovanej publikacie katedry dejin umenia a kultury FF TU “Pamiatky Trnavy a okolia”)

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online