PostHeaderIcon Borová

borovaerb.jpgAsi ste už počuli, že na Borovej sa zjavili táčky, takže o tom nepotrebujeme rozširovať nejaké podrobnosti. Ešte predtým tu však ľud lengyelskej kultúry vybudoval rondel, rozmernú stavbu kruhového pôdorysu. Bolo to asi v 4. tisícročí pred naším letopočtom. Nachádzal sa v poliach medzi Borovou a Ružindolom. V r. 1296 tu stála dedina menom Torcha, ale podľa všetkého čoskoro zanikla. Mikuláš Pálfi, nový majiteľ červenokamenského panstva, tu totiž v roku 1589 založil, ako sa hovorí, na zelenej lúke dedinu, ktorá dostala meno Joachimstal. Pôvodní obyvatelia boli totiž Nemci, ktorí svoj kostol zasvätili sv. Joachimovi. Podľa písomných správ mal vežu a dva zvony. 17. storočie sa na tejto mladej dedinke podpísalo veľmi kruto, obyvatelia turecké vojny a stavovské povstania neprežili. A tak sem ďalší majiteľ panstva, Ferdinand Pálfi, povolal Chorvátov, ktorí dedinu pomenovali Borová. Zemepán im dal postaviť v sedemdesiatych rokoch 17. storočia ranobarokový kostol, zasvätený už ale uhorskému svätcovi, sv. Štefanovi kráľovi. Jeho jednolodie sa otvára do polygonálneho presbytéria a zhora naň dosadá valená klenba na pásoch.

Vonkajšie fasády sú členené lizénovým rámom. Asi o storočie neskôr pred západné priečelie pristavali osembokú vežu zakončenú murovaným ihlanom. Kostol, stavaný v pohnutých časoch, bol zabezpečený murovanou ohradou s dvoma bránkami, ktorá sa zachovala dodnes.
Okrem kostola sú v obci a jej chotári aj ďalšie sakrálne pamiatky – kaplnky, sochy, kríž a božia muka. Uprostred dediny je kaplnka Lurdskej Panny Márie z 20. storočia a na dolnom konci Borovej, smerom na Trnavu je staršia kaplnka sv. Urbana, pravdepodobne už zo 17. storočia. Za dedinou smerom na Dlhú i smerom na Trnavu stoja kovové kríže, povyše kostola sa nachádza novšia Božia muka a v dedine stojí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1917. V poliach za obcou a neskôr v areáli bývalého JRD stávala socha sv. Jána Evanjelistu, no dnes po nej zostal len kamenný stĺp, socha zmizla. Zaujímavým objektom je budova obecného úradu z roku 1930, pôvodne tu bola škola. Ako prvá vám však v blízkosti Borovej udrie do očí retranslačná televízna veža z r. 1959, viditeľná z každej obce v širšom i vzdialenejšom okolí. Postavili ju tu asi preto, že Borová je azda najvyššie položenou obcou v poliach okolo Trnavy.

Autor: Mgr. Jozef Tihányi – historik umenia (z pripravovanej publikacie katedry dejin umenia a kultury FF TU “Pamiatky Trnavy a okolia”)

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online