PostHeaderIcon Doľné Orešany

doresanyerb.jpgDolné Orešany sú jednou z viacerých obcí ležiacich pozdĺž cesty prechádzajúcej po juhovýchodnom úpätí Malých Karpát. Charakteristickým prvkom je tu vinohradníctvo, tak ako vo všetkých dedinách a mestečkách na úpätí Malých Karpát od Bratislavy po Smolenice. Aj vďaka nemu Dolné Orešany už od 16. storočia vystupujú ako mestečko s viacerými privilégiami, medziiným s právom trhu. Najvýznamnejšou pamiatkou a zároveň najstaršou stavbou v Dolných Orešanoch je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. V priebehu 16.-17. storočia bol opevnený múrom s bránou, tak ako väčšina dedinských kostolíkov v tejto oblasti. Tu sa však hradba zachovala až dodnes, čo také časté nie je. Aj napriek viacerým prestavbám si kostol udržal gotický charakter. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Loď je zaklenutá sieťovou rebrovou klenbou zo začiatku 16. storočia. Z tohto obdobia je aj veža kostola stavaná už v duchu renesancie, no ešte s neskorogotickým portálom a s podvežím zaklenutým rebrovou krížovou klenbou so svorníkom s vročením 1525.

Veža bola postavená v rokoch 1518 až 1521 – to dokladajú kamenné kvádre s jednotlivými letopočtami (1518, 1519, 1520, 1521), zamurované do veže a zvonka dobre viditeľné. Udávajú, aký kus veže bol v tom – ktorom roku postavaný. Striešku veže tvorí murovaný štvorboký ihlan s volútami zbiehajúcimi od vrcholu ku nárožiam veže. Je celý natretý na bielo, a svieti doďaleka. S touto veľkou prestavbou kostola na začiatku 16. storočia súvisí aj výmaľba lode a neskorogotické pastofórium v presbytériu.

Na dolnom konci dediny sa nachádza baroková kaplnka Najsvätejšej Trojice. Bola postavená v roku 1715, po epidémii moru v tejto oblasti. Dokladajú to aj plastiky patrónov proti moru – sv. Rozálie a sv. Rocha. Okolo kaplnky sa nachádza krížová cesta so štrnástimi zastaveniami v podobe stĺpov, do ktorých sú zasadené drevené reliéfy a pred ňou stojí kamenný kríž z 18. storočia.
V Dolných Orešanoch – tak v intraviláne ako aj v chotári na jeho okrajoch a na krížnych cestách sa nachádza viacero krížov i sôch, ktoré nádherným spôsobom dotvárajú malebnú vinohradnícku krajinu. Predovšetkým treba spomenúť sochu sv. Urbana z roku 1801, ktorá stojí vo vinohradoch nad obcou. Pri cintoríne stojí kaplnka so sochou sv. Floriána, ochrancu proti ohňu, pri kostole stojí socha sv. Jána Nepomuckého (1801), ochrancu obce pred živelnými pohromami a socha sv. Jozefa s malým Ježišom (1831). Okraje obce vyznačujú mnohé kríže: v smere na Doľany stojí kríž zo začiatku 19. storočia, kríž pri ceste na Trnavu je približne rovnako starý, na opačnom konci, smerom do Horných Orešian stojí kríž z konca 19. storočia, a na rozhraní chotárov Dolných a Horných Orešian nájdeme ďalší kríž, z roku 1869. A aby si bol každý na čistom, že v Dolných Orešanoch musí vládnuť poriadok, stojí tu uprostred dediny už od r. 1654 kamenný pranier, teda stĺp hanby i s kovanými putami.
Zaujímavou stavbou je aj stará poľovnícka chata na Solírove v horách nad obcou, ktorá je typickou ukážkou rekreačnej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia.

Autor: Mgr. Jozef Tihányi – historik umenia (z pripravovanej publikacie katedry dejin umenia a kultury FF TU “Pamiatky Trnavy a okolia”)

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online