PostHeaderIcon Kaplna

kaplnaerb.jpgKaplna tvorí dnes spolu s Báhoňom a Igramom, medzi ktorými leží, niekoľko kilometrov dlhú súvislú líniu domov, zoradených pozdĺž ľavého brehu Vištuckého potoka. V minulosti boli tieto dedinky menšie a rozprestierali sa medzi nimi aj úseky polí, no dnes len domáci vedia, kde končí jedna a kde začína ďalšia z nich. Stará Kaplna, ktorá sa spomína už v 13. storočí, sa rozprestierala medzi dnešným cintorínom a kostolom. Pôvodný cintorín však až do 18. storočia ležal pri kostole. Aj tunajší kostol tu musel stáť už v polovici 13. storočia a pravdepodobne nahradil staršiu sakrálnu stavbu. Kostol je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej, alebo tiež Durínskej. Jej otcom bol uhorský kráľ Ondrej II. a narodila sa na hrade v Bratislave v roku 1207. Ešte ako dievčatko ju zasnúbili s durínskym grófom Ľudovítom a ako štrnásťročná sa za neho vydala. Po niekoľkých rokoch manželstva sa žiaľ stala vdovou a spolu so svojimi tromi deťmi sa uchýlila do nemeckého Marburgu. Ešte v Uhorsku každodenne vídala hladujúcich a chorých ľudí.

Veľmi ju to trápilo, nedokázala sa len pozerať a rozhodla sa im pomáhať. Založila ženskú rehoľu, v ktorej sa mníšky starali o chudobných, nosili im jedlo, alebo ich ošetrovali v nemocniciach. Dnes by sme ich činnosť pomenovali pojmom charita. Alžbeta zomrela ako 24-ročná a už štyri roky po smrti, roku 1235, bola vyhlásená za svätú. Jej kresťanská láska k chudobným blížnym bola sympatická mnohým ľuďom v stredoveku, preto si ju za patrónku kostola vybrali aj veriaci v Kaplne.

Kostol v Kaplne bol teda postavený v polovici 13. storočia ako románsko-gotické jednolodie s pravouhlým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou a so vstavaným chórom na západnej strane. Dominovali mu dve mohutné blokové veže, predstavané pred západnú fasádu. Zachovala sa len jedna z nich – severná. Tá je podopretá dvomi opornými piliermi a zastrešená polygonálnym ihlancom. Kostol patrí do skupiny románskych a románsko-gotických tehlových kostolov, rozšírených hlavne na juhozápade našej krajiny. V Kaplne ho stavitelia ponechali neomietnutý, aby vynikol kvalitný materiál, z ktorého je kostol vystavaný. Kostoly podobné tomu Kaplnskému, s dvoma vežami na západnej strane, dodnes stoja napríklad vo Štvrtku na Ostrove neďaleko Bratislavy alebo v Holiciach pri Dunajskej Strede.
Kostol v neskoršom období prešiel viacerými prestavbami, ktoré sa prejavili najmä v interiéri. Z jeho najstaršej fázy sa zachovali románske štrbinové okná a fragment portálu v južnom múre lode, ako aj gotické okno presbytéria s kružbami z 13. storočia. V roku 1529 bol značne poničený nájazdom tureckej armády a potom prešiel viacerými opravami. V 18. storočí bol výrazne barokizovaný, loď bola zaklenutá tromi poľami pruskej klenby na pásoch.
Okrem kostola, ktorý je jedným z najzaujímavejších v tejto oblasti, zaujme v Kaplne aj barokovo-klasicistická socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole zo záveru 18. storočia, socha Panny Márie z konca 19. storočia uprostred obce a predovšetkým veľmi osobitá Božia muka pri cintoríne v tvare trojbokého hranolu, ktorá by mohla mať svoj pôvod už v 17. storočí.

Autor: Mgr. Jozef Tihányi – historik umenia (z pripravovanej publikacie katedry dejin umenia a kultury FF TU “Pamiatky Trnavy a okolia”)

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online