PostHeaderIcon Popis obce

Poloha.

Obec Častá leží pri hradskej Bratislava – Nádaš, 38 km od Bratislavy. Skladá sa z týchto čiastok: Mestečko (Hlavná ulica) od čís. 1 . a 233. až po čís. 82. a 141. Západná čiastka Mestečka od kostola je „Horný koniec“ východná „Dolný koniec“. Smerom na hrad sú Hoštáky od čís. p. 140. a 87. až po čís. 114. a 115. Pokračovanie uličky za kostolom je Vŕšok od čís. 185. až po čís. 201. Rovnobežne s Mestečkomnahlad_stranky.jpg

ťahá sa od čís. 264. a 265. až po čís. 236. a 290. Pažic, ktorú smerom severovýchodným uzaviera majer Edmunda a Vojtecha Pálffyho. Nová ulica vystavená v rokoch 1932 – 1933. sa ťahá na jednej strane od cintora, na druhej od „Fabriky“ čís. 1. až po majer.

Samoty.

K obci patria tieto samoty: V častovskej doline je hájovna „u Kerna“ čís. 313. Pod Geltekom je hájovna Kadlubek čís. 310. a byt drevorubača čís. 309. (v Červenom). V pilanskej doline je byt drevorubačov čís. 311. a 312., pri Rybníku hájovna čís. 307., hájovna Kobilé čís. 308. Papierničky čís. 305. a 306. Brunovského „Panský mlyn“ čís. 293. Bollova vila čís. 292. Valcha (mlyn) čís. 291., ktorý bol v dávnych časoch valchou na vlnené látky (hune). Brunovského vila vystavená v roku 1933. Hrad s priľahlými budovami, majetok Edmunda a Vojtecha Pálffyho, obývaný t.č. Karolom Pálffym má popisné čísla 294.-304.

Prečíslovanie domov.

V roku 1921. bolo prevedené nové prečíslovanie domov, poneváč od posledného číslovania bolo veľmi mnoho zmien a čísla domov boli neprehľadne rozhádzané po celej obci. Mnohí majitelia mali čísla a-b-c, preto vláda vydala nariadenie na prečíslovanie.

Materiál stavieb.

Domy sú stavané väčšinou z kameňa, z pálenej tehly, len staré budovy sú zo surovej tehly. Pokryté sú škridlicou. Slamou sú kryté nasledovné domy: čís. 237, 287, 288, 290, 284, 282, 246, 280, 268, 208, 28, 30, 89, 138, 95, 135, 121, 120 a 107. Hospodárskych budov je slamou krytých asi 50 %.

nahlad_stranky.jpg


Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online