PostHeaderIcon Príhovor autora

Kroniku obce Častá, ktorú začal písať obecný kronikár pán Vojtech Strelka v roku 1933 a dopísal ju bývalý riaditeľ školy pán Zatkalík v roku 1963, som sprracoval do digitálnej podoby spolu s mojimi deťmi v roku 2004. Trvalo nám to 7 mesiacov a konečným produktom bolo multimediálne CD. S výsledkom sme síce boli spokojní, no po čase sme odhalili jeho nedostatky. Preto pripravujeme nové vydanie, tiež ako multimediálne CD.

Rozhodol som sa celý obsah kroniky publikovať aj na tejto stránke v záujme lepšieho sprístupnenia tejto vzácnej knihy. Všetky ručne písané texty sme prepísali a každá stránka je tiež k dispozícii v podobe fotografie. Je možné, že sme pri prepise textov urobili nejaké chyby, preto si môžete naše prepísané texty konfrontovať s fotokópiou príslušnej stránky. Budem vďačný, keď ma čitatelia upozornia na prípadné chyba v textoch, ktoré objavia pri štúdiu kroniky. Tiež budem vďačný aj za každú doplňujúcu informáciu.

Svoje postrehy mi posielajte na mailovú adresu: admin@casta-cerveny-kamen.sk

Vladimír Schwandtner

Úvodná stránka multiumediálneho CD:

Tento multimediálny produkt venujem svojim rodákom, terajším obyvateľom obce ČASTÁ, ich deľom i všetkým budúcim obyvateľom tejto obce. Tiež všetkým, ktorí sa cítia byť “ČASTOVANMI” a tiež tým, ktorí sa zaujímajú o históriu tohoto mestečka.

Na tomto CD je presný opis jednotlivých strán Pamätnej knihy obce Častá, ktorej originál mi láskavo zapožičal terajší pán starosta Stano Jablonovský. V záujme zachovania autentičnosti si užívatelia môžu pozrieť i fotokópie jednotlivých strán tak, ako v skutočnosti vyzerajú.

Za pochopenie a podporu ďakujem starostovi Stanovi Jablonovskému, Obecnému zastupiteľstvu a všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohoto diela.
Osobitné poďakovanie by som chcel vysloviť mojim deťom, ktroé si u nás riešia svoje problémy so závislosťou od drog. Eva Novanská spolu s Romanom Klčom niekoľko mesiacov tvorili design a interface tejto publikácie, neúnavne prepisovali pre nich starodávne a neznáme texty. Spomínaní dvaja mladí ľudia s mojim prispením nakoniec v júni roku 2004 dotvorili toto dielo.

Tento produkt je voľne šíriteľný a vopred ďakujeme všetkým, ktorí budú toto dielo napaľovať a šíriť tak ďalej slávnu históriu Častej.
Prosíme ctených užívateľov tejto publikácie, aby nám prepáčili prípadné nepresnosti, či chyby. Ak pri čítaní a porovnávaní textov s originálmi takéto chyby nájdete, prosíme Vás, aby ste nám toto oznámili na kontaktnom čísle 0903 710 619.

EVA NOVANSKÁ; ROMAN KLČO; VLADIMÍR SCHWANDTNER s.r.

Jún 2004

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online