Články pre kategóriu ‘1935’

PostHeaderIcon 1935

Pohyb obyvateľstva.

V tomto roku narodilo sa 25 chlapcov a 16 dievčat, spolu 41 detí; z toho nemanželských 3. Zomrelo 15 mužských, 8 ženských, spolu 23 osôb. Sňatkov bolo uzavretých 18.
Dňa 21. decembra zomrel v záhone Ružová na hradskej Častá – Ompitál žobrák Jozef Kovačič, pochádzajúci zo Smoleníc. Ráno ho našli kolomidúci zmrznutého. Pochovaný je v Častej.
Odvody.

Na odvode prevedenom v Modre boli odvedení: Jozef Krchnák, Andrej Lanák, Jozef Šafarik, Štefan Vrábel, Štefan Juráček, Jozef Gáži a Viliam Minárik.

Branná príprava.

V auguste a septembri bol kurz pre odvedených brancov, ktorý viedol por. v zál. Vojtech Strelka a viac poddôst. z Dlhej, Ompitála, Častej, Dubovej a Píly. Kurzu sa zúčastnilo 38 nováčkov zo spomenutých obcí; dochádzali každú nedeľu ráno a cvičili od 4.30 do 8. hod. Kurz bol zakľúčený malou rozlúčkou a rozdaním diplomov pre účastníkov. Kurz sa dobre vydaril.

Hospodárske pomery.

Úroda bola tohto roku priemerná, na jednom
nahlad_stranky.jpg

uhorskom jutre urodilo sa 7 g raži, 7 g žita 8 g jačmeňa a 25 g zemiakov. Ceny zemedelských vyrobkov boly ako v minulom roku dľa vládou vydaných smerníc.
Úroda hrozna bola tiež priemerná, jakosť dobrá. Jedno uh. jutro dalo priemerne 20 hl vína. Ceny stolového hrozna pohybovaly sa medzi 1.60 – 3.50 Kč, vínového od 1 – 2 Kč.
Zastupiteľstvo obce aj tohoto roku zadovázilo dvoch importovaných, švajčiarských, plemenných býkov miesto vyradených tuzemských z veľkostatku Bratia Uletschi v Rohove za Kč 6.540.- Obec naša má teraz už troch svajčiarských býkov. Treba len ľutovať, že v obci niet ani jedného hospodára, ktorý by viedol kontrolný chov dojníc, čím by sa hodne získalo na chove dobytka u nás.
Súpis hospodárskeho zvieratstva 31. dec. 1935 vykazuje nasledovný stav: Hovädzieho dobytka 461, ošípaných 259, kozí 119, koní 50.
Viliam Sasko dodal zo Sangenbergu čistokrevného kozla (capa) saanského a zo Záhřebu od Spolku chovateľov drob. hospodárského zvieratstva čistokrevnú kozu toggenburgskú, aby sa chov kozí u nás zošlachtil.

Stavby domov.

Vystavené boly nasledovné nové domy: Na parcele 981 v súsedstve Bollovej vily postavil Ján Zatkalík rodinný dom čís. pop. 360, na parcele 2826 v záhone Kiligrunty Ján Herchl malý rod. domček čís. pop. 367.

Požiar.

Dňa 11. okt. bol požiar v píle Štefana Švorca čís. domu 345. Pravdepodobná príčina požiaru bola iskra od
nahlad_stranky.jpg

gatru, ktorá zapálila piliny. Zhorel elektromotor umiestený v pivničnej miestnosti. Škoda bola odhadnutá na Kč 3.500.-

Kameňolom.

Na jar zariadil kameňolom podnikal Elenér Rosenberger zo Senca v častovskej Doline asi 1 km od obce. Postavený je tam drtič kameňa a triedič na motorový pohon o výkonnosti 30 – 40 m³ denne. Denne pracuje 10. robotn.

Obecné hospodárstvo.

Rozpočet obce na tento rok bol sostavený nasledovne: Riadna potreba Kč 195.391.- riadna úhrada 62.287 Kč; schodok 133.104 Kč, ktorý má byť uhradený 200 % priražkou k dani činžovej a 300 % z ostatných daní, čo číní spolu 72.632.- Kč. Chýbajúca úhrada žiadaná z vyrovnávacieho fondu od Krajiny, z toho však nedostala nič.
Záverečné účty boly sostavené nasledovne: Príjem    .   ,- Kč, výdavok   .    .- Kč, hotovosť ku dňu 31. decembra 1935 je    .   .- Kč.
Na školu dostala obec od okresu modranského Kč 10.000.- ako subvenciu na splatenie dlhu.

Vlámanie.

Dňa 14. marca ráno našiel obecný sluha na obecnom dome ohnivzdornú pokladňu vylámanú. Zistené bolo, že nebolo nič odcudzené, nakoľko mimo vinkulovaných vkladných knižiek, poistok, cenných papierov v pokladne hotovosť nebola. Pachatelia sú neznámi, nezistení. Hotovosť asi 2.000.- Kč bola v byte pokladníka, ktorý mal v tie dni väčšie výplaty.

Osveta, slávnosti.

Toho roku oslávila obec 85. narodeniny p. prezidenta
nahlad_stranky.jpg

Osloboditeľa T. G. Masaryka zvlášť srdečne. Program bol obstaraný školami a D. H. S v Častej a bol veľmi vydarený.
Vo februári na návrh rôznych verejných činiteľov bola sriadená: Poradňa matiek a detí v Častej. Do prvého výboru boly zvolené: Alojza Strelková r. Hochelová predseda, Valeria Agnerová miestopredseda, Margita Burschová jednateľka, Bernardína Pokorná pokladníčka, Alžbeta Trautenbergerová hospodárka, lekár poradne bol zvolený Dr Ferdiš Habart, socialnou pracovníčkou bola vyslaná O. P. M. v Pezinku Maria Koščová.
Celý január bol vlhký, teplota vo dne a v noci bola stále pod O. Priemerná teplota bola -3ºC. Prvá polovica februára bola veterná, teplota hodne klesla. 15. II. nastalo oteplenie a potrvalo do konca mesiaca. Najteplejšie bolo 19. II. +19ºC vo dne a +6ºC v noci. V prvom štvrťroku bolo málo srážok. V marci a apríli bolo pekné, teplé počasie a prevedené boly poľné práce včas. Od mája až do konca augusta padlo len veľmi málo srážok. V októbri bolo pekne, ale teplota hodne klesla. Začiatkom novembra mrazíky až do 18. II., kedy sa hodne oteplilo. V decembri striedavé počasie, zväčša mrzne.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online