Články pre kategóriu ‘1947’

PostHeaderIcon 1947

Kultúrny život:

Osvetová a kultúrna činnosť zaznamenala vzostup. Tejto snahy chytilo sa s nadšením predstavenstvo obce a ku spolupráce pridal sa miestny p. farár Ovššnka a celý učiteľský sbor. Celá činnosť však neustále naráža na nedostatok miestností, kedže sála u p. J. Agneta slúži miestnemu kinu a jej uvoľnenie je vždy sťažené poplatkami. V mesiaci februári uskutočnil sa II. kaliko ples. Čistý výťažok v obnose 3.545.- venoval sa na podporu osvety v obci a to tak, že 1.500.- bolo darované aj na verejný rozhlas. Divadelné podniky usporiadala marianska družina a to dňa 6. IV. – 7. IV. – 8. VI. 3. XII. Čistý výťažok z týchto podnikov obrátily na ozdobu miestneho kostola. 1. V. bola usporiadaná verejná oslava v sále p. Agnera. Jednotlivé čísla vyplnili žiaci tunajších škôl. Ako po iné roky, aj teraz bol usporiadaný Deň matiek dňa 11. mája. Táto slávnosť bola skutočne vzorne usporiadaná miestnymi učiteľmi, bola občianstvom hodne navštívená v niekoľko foto-záberov pri-

nahlad_stranky.jpgpojujem. Na celej oslave učinkovala hudba DHS. 25. mája bol usporiadaný veľký Športový deň, z ktorého vyšlo víťazne domáce mužstvo, keď vo finále futbalu porazilo Košolnú 3:1. 20. VI. učinkovali koncertní majstri na harmoniku Pečarovský – Pápež a tento koncert navštívilo 116 platiacich občanov. 27. októbra bola oslava z príležitosti 28. X. a ruskej revolúcie. Po Bohoslužbách občianstvo v hojnom

strana074.jpg

Sprievod bicyklistov na Deň matiek 11. V.

počte sišlo sa v kine kde program vyplnily miestne školy. Slávnostným rečníkom bol delegát SPROV-u z Bratislavy. Večer bolo premietanie filmu „Oslobodené Československo“ zdarma. 5. dec. Št. meštianska škola usporiadala kabaretný večierok. Budúci občania ukázali svoje schopnosti, nacvičili veselé čísla a takto pripravili svojím rodičom milý a zábavný večer. Po programe bola učinená nádielka pre chudobných žiakov.
nahlad_stranky.jpg

11. XII. bola usporiadaná oslava z príležitosti Moyssesových osláv. Na tejto oslave učinkoval 49. čl. sbor U A z Modry. Slávnostným rečníkom bol p. farár A. Ovšenka. Budúci učitelia predviedli skutočne

strana075a.jpg
strana075b.jpg

Sprievod najmenších na Deň matiek 11. V.

hodnotný program a prítomné obecenstvo v počte 106 ich odmenilo potleskom. Kazom bola malá účasť obecenstva, takže na tento podnik MOR doplatila Kčs 600.- 16. XII. bol otvorený vinohradnícko – ovocinársky kurz, ktorý navštevovalo 32 občanov. Prednášateľmi boli p. profesori z vinárskej školy v Modre. Tanečných zábav bolo 6 a to takto: DHS 2, Mor 2, KSS 2.
nahlad_stranky.jpg

Školstvo:

Koniec školského roku a začiatok školského roku konal sa v riadnom termíne. Ľudová škola zaznamenala niektoré zmeny v uč. silách. Doterajší riaditeľ J. Dvorecký bol preložený a jeho miesto zaujal Michal Bučko. Do sboru pribudol Andrej Vigh, ktorý dochádza na vyučovanie z Modry denne autobusom.

strana076.jpg

Budúce gazdinky ukazujú svoje umenie na Deň matiek.

Škola vykazuje tento štatistický stav:
Ľudová škola:

Trieda
Vyučujúci
Chlapcov
Dievč.
Vedno:
Poznámky.
I. Julius Dvorecký 16 17 33
II. Michal Bučko 13 14 27
III. Ružena Lukničová 19 13 32
IV. Peter Kutarna 17 16 33
V. Evlita Pammerová 16 14 30

Vedno: M – 74 – 155 -
nahlad_stranky.jpg

Št. meštianska škola nezaznamela žiadne zmeny v učiteľskom sbore.

Trieda Vyučujúci
Chlapcov
Dievč.
Ompitál
Z toho: Dlhá Štefanová
Častá
Vedno:
I. A Anna Maguthová 20 14 20 7 - 7 34
I. B Mária Sokolíková 14 12 26 - - 26 26
II. A. Anton Archel 18 17 19 7 3 6 35
II. B. Mária Gágorová 17 13 - - - 30 30
III. Eugen Maguth 25 24 19 6 1 19 (4) 49
IV. Rudolf Sokolík 14 10 11 - 1 7 (5) 24

Vedno:              108            90             95       20            4               104     198.

Štátnu detskú škôlku vedie ďalej Judita Kováčiková. Jej poslanie z roka na rok je občanmi lepšie chápané. V tomto roku dostala nové stoličky, stolíky a inventár sa neustále doplňuje.

Počet dievč. Počet chlap. Vedno:
22 16 38

Ľudová i meštianska škola doplňuje taktiež svoj inventár o obidve školy zadovážily si harmonium. Najmä mešt. škola vynaložila na to všetko úsilie a si ho zadovážila za pomoci Rodič. sdruženia kúpou za 10.600.- Kčs.
nahlad_stranky.jpg

Zvláštne udalosti:

4. III. OOR usporiadala kultúrny večer. Okr. lekár Dr. Bodický predniesol prednášku na tému „Týfus“. Jeho prednáška bola doprevádzaná filmom. 16. III. bola učinená verejná sbierka „Pomoc navráteným Slovákom“, ktorá vyniesla 1.670.- Kčs. V tomto roku stihla aj náš kraj katastrófalná neúroda. Tieto živelné pohromy postihly najmä textílie, vytvorily sa tak fronty občanov pred obchodmi, lebo jesť sa musí. 16. – 17. aug. konaly sa veľké cirkevné slávnosti na Červenom Kameni. Po cirkevných slávnostiach Konaly sa ľudové veselice za účasti krojovaných skupín z Cífera a V. Šenkvíc. Po celý deň učinkovala hudba Saleziánov z Trnavy. 28. okt. zomrel rodák častovský František Nenber, vdp farár vo Veľ. Šenkviciach. Pohreb sa konal v Častej za účasti apošt. admin. Dr. Lazírka, 11 kňazov z okolia. Na pohrebe učinkoval cirkevný spevokol z V. Šenkvíc. Pred Vianocami bola uskutočnená výstava kníh SSV v obchode u pí Švarcovej. Výstava bola navštívená so záujmom a predalo sa kníh v cene 14.000.- Kčs. Po stránke politickej obec žije v kľude. KSS získáva čo raz viac a viac členov a upev-
nahlad_stranky.jpg

ňuje svoju pozíciu. Rušivé zjavy sa vôbec nevyskytly. Stanica NB dostala svojho veliteľa v osobe P. Jána Englmana a takto stanica vykazuje plný stav. V roku 1947 pribudlo 27 rádio posluchačov. Telefonná stanica bola rozširená na 50 účastníkov a ihneď si dalo 12 osôb zriadiť telefón.
Pred hostíncom P. Šmidta bola vystavaná obecná váha v cene 85.000.- Kčs. V autobusových garážach, ktoré minulý rok zostaly nedostavané, začalo sa pokračovať. Stavebný ruch nezaznamenal vzostup, kedže stavebného materiálu je nedostatok a je taktiež viazaný na prídel. Majetnejší, ktorí získali stavebné potreby, prevádzali len menšie opravy.

Štatistický výkaz obecný za r. 1947:
Zomrelo    Narodilo    Sobáše    Počet narod.    Poznámka.

V Častej dňa 30. júna 1948.

zapisovateľ.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online