Články pre kategóriu ‘1960 - 2. časť’

PostHeaderIcon 1960 – 2. časť

Medzinárodný deň žien prežíva tohto roku svoje 50. výročie, ktoré bolo i v našej obci, tak ako vo všetkých mestách a dedinách mimoriadne srdečne oslávené dňa 6. marca v OB.
V zastúpení MF slávnostný prejav mal s. Anton Maceják člen rady NV. Vo svojom prejave vyzdvihol hlavne budovateľskú a mierovú činnosť našich žien.
Program slávnosti vyplnili žiaci OSŠ pestrými výstupmi, spevmi a recitaciami.
Nakonci vzdali hold matkám – ženám deti, obdarovali ich kytičkami snežienok.

strana184.jpg
Časť domu OB – vľavo rodinné byty, vpravo poštový úrad
nahlad_stranky.jpg

strana185.jpg
Pohľad na stavebný pozemok novej školy. Vo vyrúcanej časti domu bola zamurovaná ohňovzdorná pokladnica byvalého majiteľa domu.
Skutočnosť, že sa započalo s prípravnými prácami pre stavbu novej školy, vyvolalo u občanov našej obce a tiež i priškolených obcí, Píla, Doľany a Dlhá všeobecné uspokojenie. Nakoľko stavebná správa bude potrebovať pri stavbe pracovné sily, občania i priškolených obcí upísali záväzky na odpracovanie brigádnických hodín, ktoré budú riadne zaplatené. Takto pomáhali stavbárom plniť stavebný plán.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online