Články pre kategóriu ‘1960 - 3. časť’

PostHeaderIcon 1960 – 3. časť

strana186.jpg

100

rokov sa dožíva dňa 14. apr. 1960 náš občan František Wilfling narodený dňa 14 apr. 1860 v Častej. Pochádza z rodiny Lorenca Wilflingera a matky Terezie Alchusovej. Mal 3 bratov, 5 sestier.
Podľa jeho ústneho podania, ako i dcéry Terezie Tihaňiovej prebiehal jeho storočí vek takto: Do školy chodil v Častej, vychodil päť ľudových tried. Potom sa vyučil za škridličiara, pokrývača.
nahlad_stranky.jpg

Prevádzal 50 rokov aj mäsiarsku živnosť a pritom pracoval aj v poľnohospodárstve. Hovorí o sebe: Mal som šikovné ruky do každej roboty. Bol som vždy pracovitý, mne sa žiadna robota nepriečila, ani mi neškodila a preto môžem povedať, mne sa vždy dobre vodilo.
Dva roky bol vojakom v Prahe a keď sa po vojenskej službe vrátil, vo veku 25 rokov sa oženil. Vzal si za menželku Annu Siegelovu z Častej. Bola to vzdelaná osoba,- hovorí,- vedela tri reči, a tiež bola i dobrá a starostlivá gazdina a matka. Dobre varila, ale ja som nebol v jedle nikdy vyberačný, všetko mi chutilo.
Ani v pijatike som si nevyberal, hovorí žartovne,- víno tak ako i pálené mi jednako chutilo. Aj teraz si ľúbim upiť a tiež i pofajčiť z fajky.
Chorý som nebýval, ani teraz som neni, cítim sa dobre. Vidím a počujem tiež dobre, len nohy mi akosi slábnu, pravda, voľakedy neboli autá a chodilo sa všade pešo. Dnes je veru ľahší život!
V živote som veľa robil aj s manželkou, aby sme našu početnú rodinu uživili. Mali sme 4 chlapcov a 5 dievčat z ktorých žije jeden chlapec v Amerike a päť dievčat tu.
nahlad_stranky.jpg

Manželka mu zomrela pred 14 rokmi, mala 83 rokov. Od vtedy sa o mňa stará moja dcéra vdova Terka a spokojne prežívam moju storočnicu.
Oslava 100 ročich narodenín Františka Wilflinga konala sa dňa 10. apr. 1960. Rada MNV, komisia pre občianské záležitosti  a ONV v Pezinku sa všemožne pričinili, aby táto významná udalosť bola v obci náležite oslávená.
Riporteri, fotografisti, rozhlasoví a televízni pracovníci boli po celý deň v činnosti, pripravovali aparáty na popoľudnajšiu oslavu, ktorá mala tento priebeh.
O 14. hod. odišla delegácia MNV do domu jubilanta č. 162, kde ho pozdravili a požiadali, aby autom prišiel na úrad MNV. Tu ho čakali úradné osoby a občania, žiaci a pionieri a srdečne potleskom a hudbou vítali. V pekne upravenej miestnosti ho úradní činitelia pozdravili a blahoželali jubilantovi k jeho 100 ročnici a odovzdali mu svoje dary. Tak predseda ONV Eliášik odovzdal mu dekrét na zvýšenie starobného z 350 Kčs na 700 Kčs mesačne a 500 Kčs v hotovosti.
nahlad_stranky.jpg

Delegácia JRD v Častej venovala jubilantovi súdeček vínom na ktorom je vygravírovaný letopočet. Delegácia Výboru žien odovzdala krásne vyzdobený koš, naplnený rôznymi nápojmi, fajčivom a peknú fajku. Delegácie ČSM, TJ Slovan, pionierov a žiakov odovzdali jubilantovi kvety. Po tomto peknom akte žiaci OSŠ zaspievali príležitostné piesne a jubilant sa podpísal do pamätnej knihy. Na to sa oslavujúci spolu s jubilantom odobrali na hrad Červ. Kameň, kde sa shromaždilo príbuzenstvo vo veľkej miestnosti
strana189.jpg

Reštaurácie. Dovedna asi 150 osôb. Pohostenie poskytlo MNV.
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online