Články pre kategóriu ‘1963’

PostHeaderIcon 1963

Medzinárodná situácia:

Na prahu nového roku 1963 môžeme s nádejou pozerať do budúcich dní, pretože hladina politického života v medzinárodnom meradle je pomerne tichá. Boj medzi dvoma veľkými silami sveta síce trvá a pokračuje. Svetový kapitalizmus stále hľadá a zakladá ohniská vojny, avšak sily mieru sú už schopné čeliť všetkým nebezpečenstvám a odraziť všetky útoky vojnových podpaľačov.
Na druhej strane sme svedkami stále vzrastajúceho úsilia utláčaných a vykorisťovaných národov Ázie, Afriky i Latinskej Ameriky zbaviť sa jarma kolonializmu a vydobyť si nezávislosť a slobodu. Nápor pokrokových síl sveta pokračuje a hoci pomalým krokom, predsa však nezadržateľne napreduje, rúca posledné bašty kolonializmu a pripravuje šťastný život oslobodzujúcim sa národom.
Ľud bojujúcich krajín sa nedá zlomiť ani zastrašiť, ale ide pevne za svojím cieľom. Úsilie imperialistických síl vychádza nazmar, ani intervenčné vojská, ani hospodárske blokády, ba ani násilne pozliepané aliancie nezachránia kapitalizmus pred jeho istým zánikom.
V Ženeve rokujú zástupcovia 18 štátov o tom, ako dosiahnuť odzbrojenie, ako zabezpečiť ľudstvu celého sveta trvalý mier. Rokovania však nevedia najsť cestu zo slepej uličky, do ktorej priviedla ženevskú konferenciu nechuť a neochota kapitalistov vzdať sa atómových zbraní a zbrojenia vôbec a tak vytvoriť podmienky pre zmiernenie medzinárodného napätia. Preto zostáva všetko ľudstvo v neistote a v strachu o svoju budúcnosť. A tak aj socialistické štáty, ktoré stoja v čele
nahlad_stranky.jpg

mierového hnutia, sú nútené venovať značné prostriedky na svoju obranu, čo samozrejme nepriaznivo vplýva aj na náš hospodársky život. Okrem toho nemilo nás prekvapila aj tohtoročná zima, ktorá nám v národnom hospodárstve napáchala mimoriadne škody.
Obyvatelia našej obce však neutrpeli v žiadnom ohľade nijaký citeľný nedostatok ani po suchom, neúrodnom lete. Významné opatrenia našej komunistickej strany a vlády a spolupráca socialistických krajín pomohli prekonať všetky ťažkosti. Životná úroveň nášho ľudu je po každej stránke zabezpečená, čo je hlavným cieľom nášho socialistického zriadenia.
Preto aj nový rok 1963 víta náš ľud spokojne a s pevnou vôľou – pracovať aj v tomto roku za ďalší rozvoj nášho hospodárstva a za rozkvet našej obce i celej vlasti.

Počasie.

Pre úspech nášho poľnohospodárstva je počasie rozhodujúcim činiteľom. V tomto roku nám počasie nežičilo a to tak suchým letom, ako aj dlhotrvanjúcou a tuhou zimou. Silné mrazy začali po daždivom počasí koncom novembra 1962. Začiatkom decembra mrazy zosilneli a napadol sneh, ktorý sa udržal až do marca a narobil veľa starostí najmä v doprave.
Január 1963 – v prvej polovici tuhé mrazy, cez deň mínus 10ºC, napadlo veľa snehu. V druhej polovici zima nezmenená, často sneží, snehu rýchle pribúda.
Február – neprestáva tuhá zima, mráz dosahuje mínus 20 až 25ºC. Veľké fujavice nielen u nás, ale v celej Európe, ba aj zo severnej Afriky hlásia sneh a zimu. Fujavice a veľké snehové záveje zapríčiňujú veľkú kalamitu na cestách, no ešte viacej v železničnej doprave. Doprava viazne, nestačí zabezpečovať prepravu tovarov, najmä uhlia a tým trpí celý náš priemysel. Nedostatok kuriva pociťuje aj obyvateľstvo miest a dedín. Zem je hlboko zamrznutá, a preto sa žiadne zemné práce nedajú prevádzať.
nahlad_stranky.jpg

Rieky sú tiež veľmi zamrznuté. Tisíce pracovníkov na všetkých úsekoch s mimoriadnym vypätím síl a s pomocou obetavých občanov – brigádnikov zápasia so snehom a pomáhajú odstrániť veľké národohospodárske škody, ktoré sa ani nedajú presne vyčísliť. Je to príšerný obraz krutej zimy a jej následkov.
Zver i vtáctvo tiež veľmi ťažko prežívalo zimu. Trpelo najmä nedostatkom potravy, a preto strácalo svoju prirodzenú plachosť a prichádzala až k ľudským príbytkom. V mnohých prípadoch zostala vyslabnutá zver v opateri ľudí až do jari a to nielen zver srnčia, ale aj laň, muflony, ba aj mladý diviak.
V dôsledku tuhej zimy a pre nedostatok uhlia boli o 2 týždne predĺžené polročné prázdniny. Pre nedostatok vody sa v našej novej školskej budove vôbec nemohlo kúriť a preto až do konca marca bolo dvojsmenné vyučovanie v starej škole. Nedostatok vody bol tiež zjavom všeobecným, zvlášť vo väčších mestách.
Marec – v prvej polovici trvala silná zima a sneh. Druhá polovica mesiaca priniesla čiastočné oteplenie, odmäk a počiatok topenia snehu. Hoci topenie bolo pomalé, hromadila sa povrchová voda, ktorá nemohla vsakovať do hlboko zamrznutej pôdy. Rieky sú zatarasené ľadom, nestačia stekajúcu vodu odvádzať, na poliach vznikajú celé jazerá, siatiny sú pod vodou, čo zapríčiňuje veľké škody na úrode.
Povodne sú hlásené v celej Európe. Nočné mrazy nepoľavili až do konca marca, stále je veľa snehu, ľadu a povrchovej vody a na začatie jarných prác v poľnohospodárstve nedá sa ani pomýšľať.
Apríl – do 15. len o niečo teplejšie než v druhej polovici marca, sneh a ľad len pomaly mizne a na poliach je veľmi mokro. V druhej polovici apríla nastalo náhle oteplenie, vinice a polia ožili pracovníkmi, ktorí sa snažili aspoň zčasti dohnať, čo bolo doteraz zameškané. Nastala búrlivá vegetácia, ovocné stromy rozkvitli, avšak doba kvitnutia bola mimoriadne krátka.
nahlad_stranky.jpg

Máj bol mierne teplý, ale počasie premenlivé. Občasné dažde vegetáciu napomáhajú, príroda sa pekne rozvíja, akoby chcela dohoniť 2 – 3 týždne oneskorenia jari. Posledné dni mája boli pomerne teplé, veľmi príjemné počasie a bez dažďa, i noci dosť teplé.
Jún začal veľmi pekným počasím. Od Medarda (8. júna) však veľa pršalo, časté búrky narušovali priebeh poľnohospodárskych prác. Silná búrka a blesky poškodili u nás elektrické vedenie a transformátor, ktorý bol na 2 dni vyradený z prevádzky. Daždivé počasie ohrozilo zber sena, ktoré zčasti pokosené hnilo, čo bolo nepokosené, prezrelo a tým tiež značne stratilo na svojej kvalite.
Júl priniesol pekné počasie, umožnil dokončiť zber sena. Za priaznivého počasia prebiehala žatva, ktorá sa začala oproti iným rokom asi o dva týždne neskoršie. V poslednom týždni začalo byť veľmi teplé počasie.
August – veľmi teplé počasie, až horúčavy, čo umožnilo rýchle dokončiť mlatbu. Pri orbe strnísk už bolo citeľné sucho, ktoré ohrozovalo úrodu okopanín, najmä kukurice a zemiakov. Na rekreáciu, najmä na kúpanie bolo však počasie veľmi vhodné.
September bol tiež veľmi príjemný, teplé, až horúce počasie, v prvej polovici mesiaca aj cez noc veľmi teplo. Neprší, je veľmi sucho, predčasne dozrievajú slivky, ktorých je veľa, ich výkup nie je celkom zabezpečený, a preto značná časť úrody vyšla nazmar. Vyorávka zemiakov bola sťažená tým, že pôda bola veľmi vyschnutá, na druhej strane však dosť dobrá úroda zemiakov bola včas zobraná a za suchého počasia aj vhodne uskladnená. Pre sejbu ozimín nebolo počasie v septembri priaznivé.
Október. Nastalo chladnejšie a premenlivé počasie. Hneď v prvých dňoch sa začalo s oberačkami hrozna. Oberačky prebiehajú rýchle, lebo za vlhkého počasia hrozno rýchle zahníva. Dokončuje sa aj zber ovocia. Zber kukurice a kŕmnej repy už sa prevádza za veľmi sťažených podmienok, za vlhkého
nahlad_stranky.jpg

a chladného počasia, ktoré sa veľmi zhoršilo najmä po 20. októbri.
November je od začiatku chladný, do 9. nov. sychravý, od 10. silnejšie mrzne, 21. poletoval prvý sneh, nastalo opäť sychravé počasie, vytvárala sa námraza, od 25. bolo zamrznuté.
December začal byť chladný, mrzlo, 4. dec. mrholilo, cez noc sa náhle vytvorila nebezpečná poľadovica, ktorá veľmi obmedzila cestnú dopravu až do poludnia a zapríčinila mnoho dopravných nehôd. V Častej však k nehodám neprišlo. Mrholenie trvalo až do Vianoc a poľadovica na cestách po celý čas sťažovala premávku. Denné teploty sa pohybovali okolo nuly až mínus 3ºC, nočné mrazy mínus 5 až 6ºC. 22 decembra napadla slabšia vrstva snehu, ktorý sa už udržal a v posledných dňoch mesiaca už silnejšie snežilo.

Úroda:

Následky dlhotrvajúcej zimy a suchého leta sa nepriaznivo prejavili na úrode temer všetkých poľnohospodárskych plodín i ovocia. Úroda obilia nedosiahla v tomto roku svojho priemeru. Kukurica nedozrela a museli ju v stave mliečnej zrelosti zasilážovať, čím sa zabezpečilo krmovinová základňa pre dobytok, ale výkrm ošípaných bol ohrozený, takže JRD bolo odkázané na nákup jaderných krmív. Úroda hrozna bola dobrá tam, kde sa nepremeškali agrotechnické termíny prác vo viniciach. Záhumenkové vinice boli dobre a načas obrobené, preto aj dobre zarodili, ale vo viniciach JRD bola úroda slabšia. Úroda zemiakov bola pomerne dobrá. Úroda ovocia bola celkove slabá, okrem sliviek, ktorých bolo veľmi mnoho, predčasne dozreli, neboli kvalitné, preto ani nemali odbytu. Pestovatelia slivky vyrubujú a nechávajú si len niekoľko stromov pre vlastnú spotrebu. Jabĺk bolo málo, pri čom ich kvalita bola dobrá. Veľmi slabo zarodili hrušky.
nahlad_stranky.jpg

V lesoch bolo mimoriadne veľa húb, najmä hríbov a to ako v letnom, tak aj v jesennom období. Za účelom ich zberu prichádzalo do našich lesov mnoho ľudí z okolia a cez nedele najmä obyvatelia Bratislavy na desiatkach áut. Bohatá bola aj úroda čučoriedok a malín a v jeseni zasa veľa černíc a šípok. Pri veľmi dobre organizovanom výkupe lesných plodín sa naskytla príležitosť dobrého zárobku, čo mnohí občania i žiaci plne využili.

Dedinská organizácia KSS.

Dedinská organizácia KSS v Častej mala v roku 1963 celý rad významných úloh, ktoré jej ukladali uznesenia XII. sjazdu KSČ v ÚVKSČ za účelom ďalšieho rozvoja nášho hospodárstva. Za globálnym plnením výrobných úloh sa skrývajú mnohé dielčie nedostatky, ktoré ohrozujú ďalší rast produktivity práce i rast životnej úrovne všetkých pracujúcich. Veľká neúroda v poľnohospodárstve i vysoké % nepodarkov v rôznych odvetviach výroby zapríčinili nášmu hospodárstvu veľké škody, a preto strana a vláda urobili rad opatrení k odstráneniu nedostatkov. Tieto opatrenia pomáha realizovať aj naša dedinská organizácia KSS a to pomocou všetkých svojich členov, poslancov MNV a v úzkej spolupráci s predstavenstvom JRD a všetkými jeho členmi.
Počet členov DO KSS sa v tomto roku zvýšil na 27 a to prehlásením 3 členov z Píly. Nedosiahol sa príliv nových členov z radov mládeže a tak vekové zloženie členov sa nezlepšilo. Do 26 rokov sú 3 členovia, od 26 do 35 rokov je 1, od 35 do 45 rokov 5 členov, 45 – 60 ročných je 11 a vyše 60 – ročných je 9 členov. Veľká časť mladých ľudí nejaví záujem o politický a verejný život, ba ani o spoluprácu v spoločenských organizáciách. Sociálne zloženie členstva DO KSS: roľníci – členovia JRD 4, dôchodci a robotníci 10, pracovníci služieb 7, verejní pracovníci 2, učitelia 4. Výbor DO KSS v Častej má 5 členov: Fridrich Domaracký predseda, František Porkert podpredseda, František Šibica vedúci administratívy, Michal Rybárik pokladník a Karol Lukačovič člen výboru. Výbor na svojich pravidelných zasadnutiach
nahlad_stranky.jpg

dvakrát v mesiaci prejednával všetky otázky politické, hospodárske i kultúrne, sústavne sledoval prácu v JRD a spoločenských organizáciách a prostredníctvom svojich členov usmerňoval prácu MNV a komisií. Členské schôdze sa konali pravidelne každý mesiac a okrem toho boli 3 verejné schôdze za účasti prizvaných zástupcov všetkých zložiek i ostatných obyvateľov. Celkove bola kladne hodnotená práca výboru ako aj členských schôdzí, ktoré mali vždy svoju politickú úroveň i pracovné výsledky, čo sa prejavilo najmä v našom JRD, ktoré sa hospodársky upevnilo a zlepšila sa aj pracovná morálka. Aj pri skrášľovaní našej obce pomohli členovia strany dosiahnuť prvé úspechy.

Miestny národný výbor:

Rok 1963 bol prípravným rokom pre budúci sedemročný plán, a preto aj úlohy MNV boli v tomto roku mimoriadne veľké a k tomu ešte sťažené neočakávanou zimou a veľmi suchým letom. Funkcionári a poslanci MNV museli robiť opatrenia na urýchlené odstránenie škôd, spôsobených tuhou zimou a okrem toho splnil vytýčenú úlohu pri skrášľovaní obce. MNV s pomocou všetkých členov a aktivistov komisií úspešne plnil svoje úlohy a vytvoril hodnoty, ktorými sa znateľne zvýšila hospodárska i kultúrna úroveň obce.
Plénum MNV má 27 poslancov, ktorí sa pravidelne podľa plánu schádzali na svoje pracovné zasadnutia. Celkove v r. 1963 bolo 11 zasadnutí pléna MNV za 80 % účasti jeho členov – poslancov. Náplň práce tvorili úlohy v poľnohospodárskej výrobe, pri výstavbe obce, rozšírení materskej škôlky i ďalšie otázky. Na verejných schôdzach za účasti občanov sa prerokovali dôležité podujatia, ako výstavba prípojky na skupinový vodovod, otvorenie II. materskej školy a občanom bol predložený plán úpravy a skrášľovania obce.

Rada MNV:

Rada MNV zasadala pravidelne každý druhý utorok, teda dvakrát v mesiaci. Na svojich poradách riešila návrhy jednotlivých komisií a spločenských organizácií, rozhodovala o otázkach výstavby obce
nahlad_stranky.jpg

a jej kultúrneho rozvoja vedľa svojej hlavnej úlohy, ktorou bolo zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby a plnenia plánu výkupu.
Rada mala 11 členov, ktorí si veľmi svedomite plnili svoje úlohy. V zložení členov rady nenastali zmeny.

Komisie.

Pri MNV je ustanovených 11 komisií, ktoré podľa svojich pracovných plánov zasadali pravidelne raz mesačne. Komisia pre výstavbu a skrášľovanie obce sa však schádzala dvakrát v mesiaci a to zväčša za 100 % účasti svojich členov, aby zvládla celý rad veľmi naliehavých a dôležitých úloh.
V komisiách je celkom zapojených 78 občanov ako členov komisií a ďalších 37 aktivistov. Komisie pracovali veľmi dobre a pomáhali riešiť úlohy MNV, len komisia pre skrášľovanie obce nemohla zabezpečiť znateľnejší pokrok v úprave obce od r. 1961. V jeseni 1963 však má táto komisia už pripravený veľmi reálny plán, ktorý navrhol súdr. inžinier Peter Lindtner a podľa ktorého sa započne s úpravou obce na jar 1964.
Mimoriadnu pomoc pri plnení úloh MNV poskytuje Výbor žien, ktorý má 11 členiek a 16 aktivistiek a zapája sa do práce na všetkých úsekoch politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Okrem iných úloh organizoval viac zájazdov do divadla, o ktoré bol medzi občanmi, najmä u členov JRD veľký záujem.

Rozpočet MNV.

Rozbor a plnenie rozpočtu MNV vykazuje v roku 1963 zlepšenie. Spresnená je evidencia pre výmer domovej dane. Príjmy z dane poľnohospodárskej nedosiahli plánovanú výšku, pretože JRD zaostalo za plánovanými tržbami a ukončilo hospodársky rok nedoplatkom na dani v obnose 69.581,80 Kčs. Čerpanie rozpočtu bolo pravidelné. V niektorých položkách výdavkov došlo k prekročeniu rozpočtu, pretože z časti bol samotný rozpočet nízky a v niektorých prípadoch nastali značné nepredvídané výdavky, napr. náklady na udržiavanie zjazdnosti cesty na Červený Kameň a iné výdavky.
nahlad_stranky.jpg

Prehľad o rozpočte MNV na rok 1963:
a.) príjmy:

plán skutočnosť % plnenia
Príjmy z funkčnej a správnej činnosti 73.300,- 90.645,70 123
Daň poľnohospodárska 185.000,- 140.449,50 75,5
Daň z príjmu obyvateľstva 2.500,- 965,- 38,6
Daň domová 51.000,- 52.570,- 105
Poplatok z bytov 2.000,- - -
Prídel z vyššieho rozpočtu 131.700,- 131.700,- 100

b.) výdavky:

Na hospodárstvo 65.300,- 71.786,- 108,2
Školstvo a kultúra 258.600,- 262.140,- 101,-
Sociálne zabezpečenie 50.000,- 47.514,- 95
Mzdový fond 28.700,- 28.700,- 100
Osobné výdavky 46.900,- 46.684,- 99,9
Materiálové výdavky 8.100,- 6.923,97 85
Práce a služby 3.100,- 3.868,21 124
Finančné náklady 7.700,- 7.772,09 101

Plnenie finančného plánu bolo nadriadenými orgánmi kontrolované, aby sa politicko – ekonomické smernice strany a vlády zachovávali. Opatrenia z komplexného rozboru plánu MNV pre rok 1963 boli splnené. V komplexnom rozbore sú vytýčené konkrétne úlohy pre radu MNV, komisie a spločenské organizácie v obci, aby sa nedostatky a to najmä na úseku skrášľovania obce odstránili do roku 1965, k 20. výročiu nášho oslobodenia.

Výstavba obce:

Vo výstavbe obce zaznamenávame v roku 1963 niekoľko významných akcií:

JRD:

Na našom JRD k doterajším objektom pribudli 2 silážne jamy, jedna o kapacite 50 vagónov, druhá 30 vagónov, ktoré poskytujú dostatočne veľký priestor k silážovaniu potrebného množstva krmiva.

Druhá MŠ:

V rámci rozpočtu MNV bola dokončená adaptácia budovy bývalej Študíjnej základiny, ktorá bola veľmi účelne využitá.
nahlad_stranky.jpg

adaptáciou 4 miestností, bývalých kancelárií v prízemí, vznikli veľmi vhodné priestory pre otvorenie II. materskej školy, ktorá bola daná do prevádzky dňom 1. 9. 1963. Je v nej zaškolených 30 detí z ulice 1. mája a zo Zámockej ulice. V školke sú deti zamestnaných matiek alebo z mnohodetných rodín, na celodennej starostlivosti.

Klub dôchodcov.

V druhej polovici prízemia bývalej Študinej základiny boli prevedené adaptačné práce za účelom získania priestorov pre klub dôchodcov, ktorý má 1 veľkú a 2 menšie klubové miestnosti. Tieto sú vybavené aj potrebným zariadením: 16 stolov, 120 stoličiek a ďalší nábytok. Peniaze na adaptáciu a zariadenie, asi 21.000 Kčs, poskytol Odbor sociálneho zabezpečenia ONV Bratislava – vidiek. Klub dôchodcov bol odovzdaný do užívania 12. decembra 1963.

Nové umiestnenie MNV.

Na poschodí „Základiny“ boli menšími úpravami pripravené priestory pre nové umiestnenie MNV a to: 2 kancelárske miestnosti, sobášna miestnosť, 1 malá a 1 veľká zasadacia sieň, ako aj miestna ľudová knižnica s čitárňou. Sú to pekné miestnosti, svojmu novému účelu vyhovujúce a aj prostredie budovy bude po úprave veľmi pekné. Jedinou nevýhodou je to, že nové priestory MNV sú trochu vzdialené od stredu obce. Finančné náklady na adaptáciu boli uhradené z rozpočtu MNV.
Budova bývalej Študijnej základiny, v ktorej boli doteraz ubytované 4 rodiny, bude odteraz slúžiť verejným účelom a jej využitie bolo dobre premyslené. Je tu materská škola, klub dôchodcov, miestna ľudová knižnica, všetky priestory pre MNV a schôdzkovú miestnosť všetkých organizácií. Rodinám v budove doteraz ubytovaným boli poskytnuté primerané náhradné byty v budovách, ktoré sú majetkom MNV, alebo v jeho správe. Súdr. Ján Lefko s rodinou sa nasťahoval do vlastného rodinného domu – novostavby.

Bytová otázka.

Bytová otázka v obci je na sklonku roku 1963 dosť uspokojivá, bytová núdza sa javí už len v ojedinelých prípadoch.
nahlad_stranky.jpg

Bytový fond je v našej obci plne využitý. MNV má vo svojej správe 8 domov spolu s 21 bytmi, ostatné domy, v počte 492, sú v osobnom vlastníctve občanov. Väčšiu časť tvoria staršie domy, ktoré však majitelia dobre udržujú, čiastočne opravujú a aj prispôsobujú súčasným požiadavkom bytovej kultúry. K úplnému odstráneniu bytovej krízy v obci iste pomôže plánovaná družstevná výstavba 12 bytov v dvoch šesťbytovkách. Bytové družstvo už má potrebný počet členov a robí prípravy, aby sa v budúcom roku mohlo s družstevnou výstavbou bytov započať.
Miestny národný výbor spravuje domový majetok v celkovej hodnote 6,873.356,- Kčs (v roku 1963 vzrast o 144.874,- Kčs). O tomto majetku je vedená presná evidencia. Budovy sa stále udržujú v dobrom stave, čím sa sústavne predlžuje ich životnosť a slúžia naďalej svojmu účelu.

Výstavba bytov:

V individuálnej výstavbe sa v roku 1963 dokončilo celkom 5 rodinných domkov dvoj až trojizbových, rozostavených je 16 domov. Domky sú veľmi účelne a moderne stavané z tehál, prípadne kvádrov a niektoré už plne vyhovujú súčasným požiadavkom moderného bývania. I rozostavané domy sú už projektované tak, aby svojim majiteľom poskytli účelné a zdravé bývanie.
V roku 1963 bolo u nás založené bytové družstvo, ktoré má celkom 17 členov a v prvej etape plánuje s výstavbou 12 bytov a to v dvoch jednoposchodových budovách po 6 dvojizbových bytov. Pre túto výstavbu je už vymedzené miesto na ulici SNP, vedľa učiteľskej šesťbytovky, s ktorou budú rovnaké.

Elektrifikácia:

Elektrická sieť v obci bola už zastaralá, nevyhovovala požiadavkom zvýšeného odberu elektrickej energie a bolo ju treba prebudovať i dobudovať v novozastavených častiach obce. Staré drevené stĺpy elektrického vedenia boli vymenené
nahlad_stranky.jpg

novými, zväčša betónovými stĺpmi. Opravené bolo aj verejné osvetlenie, ktoré sa súčasne rozšírilo najmä v uliciach: Partizánska, Záhradnícka a ulica SNV (novostavby za potokom).
Starý transformátor nevyhovoval svojím výkonom terajšej spotrebe elektriny, a preto bolo na západnom okraji obce za t. zv. Hornou bránou vybudovaný nový transformátor. Tým sa podstatne zlepšila dodávka el. prúdu do všetkých domácností a značne sa zlepšil posluch rozhlasu a hlavne príjem televízie. Celkový náklad na zmodernizovanie a rozšírenie elektrickej siete s verejným osvetlením si vyžiadal celkový náklad 297.000,- Kčs.

Vodovod.

Naša obec nemá dobrej, zdravotne nezávadnej vody. Do studní sa dostáva povrchová voda, ktorá je závadná a preto sa stále viac ozývajú hlasy za vybudovanie vodovodu a pripojenie Častej na skupinový vodovod Píla – Modra. Nedostatok vody v objektoch JRD a novej školskej budove, ktorej prevádzka bola ohrozená, si vynútil neodkladné riešenie otázky vodovodu. Pretože na vodovodnú prípojku neboli v pláne zaistené finančné prostriedky, podujali sa občania spolu s JRD svojpomocne vykopať rýhu na vodovodnú prípojku a to od potoka Gidra pod t. zv. Zmrzlinami cez Lindavu, Dolné grefty vedľa cesty až do Častej. Pri obetavej a ochotnej pomoci občanov sa podarilo do zimy akciu úspešne skončiť. Vodovodná prípojka s odbočkou na objekty JRD bola vybudovaná až po zubnú ambulanciu. Tým bola zabezpečená voda pre JRD, školu a dva hydranty slúžia časti obyvateľov pre zásobovanie dobrou vodou. Na novej škole vodovod vytlačí vodu len po 1. poschodie a pre ústredné kúrenie sa voda dotláča na 2. poschodie vlastným čerpadlom. Tým je prevádzka v novej škole zabezpečená. V ďalšej etape sa počíta s vybudovaním vodojemu v dubníku nad Kýperkom, odkiaľ sa potom vybuduje vodovod pre celú obec.
nahlad_stranky.jpg

Údržbárske stredisko:

Údržbárske stredisko, teraz premenované na Prevádzkáreň pri MNV v Častej, poskytuje služby obyvateľstvu a to najmä pri údržbe domov. Pre tieto služby má prevádzkáreň 3 murárov, 3 maliarov, 1 stolára a 1 pracovníka na pílenie dreva. Okrem toho patrí k prevádzkárni jedno holičstvo s 1 pracovníkom. V roku 1963 dosiahla prevádzkáreň obrat 385.069,- Kčs, z toho príjmy od obyvateľstva 203.925,- Kčs. Do rozpočtu MNV bolo odvedené 115.809,- Kčs, na mzdách bolo vyplatené 145.206,- Kčs, čistý zisk 45.064,- Kčs.
Okrem prevádzárne MNV poskytovali služby obyvateľstvu aj Komunálne služby v Modre a to zberňou šiat pre chemické čistenie a pojazdnou televíznou službou, ktorá prichádza opravovať televízory do domu.

Materská škola:

Častá má na konci roku 1963 dve materské školy. I. Materská škola je vo vlastnej budove na Ulici 1. mája. Má vyhovujúce miestnosti, kde boli v tomto roku položené parkety. Pekná záhrada a dvor s pieskovišťom sú dobre využité v letných mesiacoch. Na I. MŠ sú 2 učiteľky: Mária Odkladalová a Helena Beláňová a 1 pomocná pracovníčka – Helena Madarásová, ktoré sa starajú o 30 detí z východnej časti obce.
II. Materská škola je v tomto roku zriadená, umiestnená v budove bývalej Študíjnej základiny a slúži pre 30 detí zo západnej časti obce. Aj táto MŠ je dobre vybavená, i keď ešte nie je dokončené kúpalisko na letné kúpanie. O deti sa tu starajú 2 učiteľky: Cecília Gregorová a Viera Štubňová a 1 pomocná pracovníčka – Anastázia Hegerová.
V obidvoch materských školách je celodenná starostlivosť, deti tu dostávajú desiatu, obed a olovrant. Strava sa donáša na obe školky zo Školskej jedálne pri ZDŠ v Častej. Školky sú pod spoločnou správou, riaditeľkou je Mária Odkladalová.
nahlad_stranky.jpg

ZDŠ

Základná deväťročná škola je umiestnená v dvoch budovách, z ktorých jedna je nová so 14 učebňami, druhá staršia z r.1932 má 6 vyhovujúcich učební. Na škole je spolu 637 žiakov. Do 6. – 9. triedy prichádzajú aj žiaci z 3 obcí: Doľany, Dubová a Píla. Celkove má škola 20 tried a to 10 tried 1. – 5. ročník, 10 tried 6. – 9. ročník. Na jednu triedu pripadá priemerne 32 žiakov. V triedach 1. – 4. je ideálny počet žiakov, asi 25, v ročníkoch 6. – 9. pripadá na triedu asi 40 žiakov, ba v 8. triedach je najvyšší prípustný počet, 43-44 žiakov. Zariadenie škôl nábytkom je veľmi dobré, v starej budove tiež ešte dobré. Na škole je 25 učiteľov a 1 vedúca pionierskej organizácie. O čistotu v školách sa starajú 2 školníci a 4 upratovačky. Dielne pre polytechnickú výchovu sú núdzove umiestnené v nevyhovujúcich miestnostiach v starej budove, ktorá čaká na zbúranie. Budova slúžila do r. 1930 ako obecný dom a notársky úrad, potom tam boli 3 triedy bývalej meštianskej, prípadne osemročnej školy až do r. 1961, keď bola do užívania odovzdaná nová budova školy. Pretože pri výstavbe školy sa nepamätalo na priestory pre polytechnickú výchovu, zostali dielne, na veľkú škodu veci, v krajne nevyhovujúcich priestoroch. Zariadenie dielní je dosť dobré, avšak v daných priestoroch sa nedá plne využiť. Adaptácia týchto priestorov by nebola rentabilná, a preto sa s ňou ani nepočíta. Druhým veľkým nedostatkom školy je aj to, že škola nemá žiadnu telocvičňu, ba ani v okolí školy sú pre telesnú výchovu neni upravené vhodné priestory a chýba aspoň zariadenie t. zv. letnej telocvične. V letných mesiacoch používa škola pre telesnú výchovu ihrisko telovýchovnej a športovej jednoty, cez zimu cvičia žiaci na chodbách, ktoré sú dlaždené betónom a preto sú tu hodiny telesnej výchovy spojené s veľkým nebezpečenstvom úrazov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je dobré. Na škole sú bežne používané pomôcky, i modernejšie audiovizuálne pomôcky, ktoré učiteľom pomáhajú uplatňovať nové formy učebno – výchovnej práce.
nahlad_stranky.jpg

To sa prejavuje aj v dobrých výsledkoch, napríklad v škol. roku 1962-63 bolo na celej škole len 11 prepadajúcich žiakov, čo je dôkazom dobrej úrovne celkovej práce školy.
Starostlivosť MNV o materiálne zabezpečenie školy je dobrá, pravda, pokiaľ je takéto zabezpečenie v moci MNV. Podobne spolupráca MNV a vedenia školy je opravdu dobrá, čo sa prejavuje v škole, i v obci. Združenie rodičov a priateľov školy nie je plne využité ako pomocník školy. Jeho práca nie je sústavná. Málo aktívny je aj jeho výbor. Hoci na škole je mnoho nedostatkov, ktoré rodičia mohli pomôcť odstraňovať, táto pomoc nebola využitá. ZRPŠ mohlo pomôcť napríklad pri úprave okolia školy, pri budovaní ihriska a to najmä pri ťažších a odborných prácach, na ktoré žiaci a učitelia sami nestačia. Prostredníctvom týchto prác sa mohla prehlbovať všestranná spolupráca rodičov a školy.

Školská jedáleň:

Jedáleň pri Základnej deväťročnej škole je tiež núdzove umiestnená a ani po značných investíciách na jej adaptáciu nevyhovuje platným hygienickým predpisom. Z tejto jedálne sa odnáša strava pre 60 detí do I. a II. materskej školy a okrem toho tu obeduje asi 35 žiakov ZDŠ a niekoľko učiteľov, ktorí do Častej dochádzajú, alebo tu bývajú, ale nemajú vlastnú domácnosť. Vybavenie jedálne je iba skromné a len v tomto roku bola pripojená na vodovod, čím sa podstatne zlepšili hygienické i pracovné podmienky zamestnankýň školskej jedálne. Obmedzené možnosti rozšírenia prevádzky jedálne nedovolia zvýšiť počet stravníkov zo žiakov ZDŠ, čim trpia najmä mnohí žiaci z Dolian, Dubovej a Píly.

Knižnica:

Miestna ľudová knižnica je vo svojich nových priestoroch v bývalej Študíjnej základine dobre umiestnená, menej vyhovujúce je však zariadenie miestnosti. Najmä v čítarni chýba
nahlad_stranky.jpg

potrebné zariadenie, aby mohla v plnej miere plniť svoje poslanie. Knižnica má na konci roku celkom 1726 kníh, počet výpožičiek za rok 1963 bol 1274 kníh. Najviac kníh vypožičiava mládež a to aj žiaci ZDŠ, ktorí tu vyhľadávajú literatúru pre doplnkové čítanie i pre vlastné záujmy. Čitáren vzhľadom na svoje nedostatočné vybavenie je slabo navštevovaná.

Osvetová beseda.

Osvetová beseda nemá potrebné priestory pre širšie rozvinutie kultúrno – osvetovej práce. Doteraz využíva OB pre svoje podujatia len núdzové priestory (chodba školy, učebne alebo zasadačka MNV), kde sú možnosti využitia veľmi obmedzené. Preto sa osvetová práca v obci ani v tomto roku nerozvíjala. Celkom bolo 53 podujatí, z toho však len 4 divadelné a estrádne vystúpenia na školskej chodbe na improvizovanom javisku. Ostatné boli prednášky a oslavy, usporiadané v zasadačke MNV alebo v učebniach na starej škole. Kultúrny a spoločenský život sa nerozvíja v potrebnej miere, pretože nemáme pre tieto účely vyhovujúce priestory a zariadenie, kde by našli dnes už náročný dedinčania to, čo občas vidia v meste a veľmi často v televízii. To, čo v obci nemáme, hľadáme predovšetkým v Bratislave. Naše spoločenské organizácie občas organizujú pre svojich členov zájazdy do divadiel v Bratislave, alebo aj na športové podujatia. Tieto zájazdy sú medzi občanmi veľmi obľúbené a vždy plne využité.

Kino.

Kino „Lipa“ v Častej plní doteraz pomerne dobre svoje poslanie. Návštevnosť kina v roku 1963 dosiahla len 89 % a v plnení finančného plánu len 76 %. Znížená návštevnosť kina má viac príčin. Hlavnou príčinou je asi vysoký počet televízorov v obci, z toho niektoré sú aj pre širšiu verejnosť prístupné v kluboch a iných verejných miestnostiach. Treba však priznať, že naše kino je iba núdzove umiestnené a vybavené zastaralou
nahlad_stranky.jpg

technikou i vnútorným zariadením, ktoré neuspokojuje nároky dnešných návštevníkov. Dôkazom toho je aj to, že naši občania často chodia do kina do Modry, kde v krásnom, kultúrnom prostredí nového kina strávia čas premietania príjemne a z predstavenia majú opravdu kultúrny zážitok, čo im naše kino nemôže poskytnúť. Správa kina a MNV chceli kino nákladom asi 80 tisíc korún opraviť, avšak finančné prostriedky neboli zabezpečené. Kino bude naďalej chátrať a úmerne s tým bude iste ďalej klesať aj návštevnosť v budúcich rokoch.

Zdravotníctvo:

Zdravotné stredisko v Častej poskytuje zdravotnú starostlivosť občanom Častej, Dolian a Píly, ktoré majú spolu asi 4 tisíc obyvateľov. Celkom bolo vyšetrených 15.236 ľudí, z toho v dome navštívených 641 osôb. Z rozhodnutia lekára bolo ošetrené 305 ľudí, plánovaných preventívnych prehliadok 1029, očkovaných: proti tetanu 101, proti kiahňam 204, proti diftérii 169 osôb. Preventívna starostlivosť bola veľmi dobrá zo strany miestneho lekára Dr Lamosa, ako aj v poradni pre matky a deti.
Zubná ambulancia neplní svoje poslanie tak, aby občania mohli byť spokojní. Ambulancia nemá vodovod, ani skladište na drevo a uhlie, okolie je neupravené. V zimnom období sa v nekúrených miestnostiach neordinovalo, cez leto sa zameškané nedalo dohoniť. Preto po celý rok sme boli svedkami celkom odôvodnených sťažností trpiacich občanov, avšak do konca roku sa nedovolali nápravy. Najviac trpela školská mládež, ktorá nemala už roky ošetrený chrup, vytrpí veľa zbytočnej bolesti a stráca zuby, čo je najmä u starších žiakov nenahraditelná škoda. MNV žiadal, aby žiaci ZDŠ prevzali do opatery okolie zubnej ambulancie, vysadili kvety a potom sa o ne starali, k čomu však nebolo vôbec ochoty ani u učiteľov, ani u žiakov, ktorí majú so zubnou ambulanciou veľmi smutné skusenosti.
nahlad_stranky.jpg

Sociálne zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie našich zostárlych občanov sa v našej obci v uplynulom roku značne zlepšilo. Každý občan dostáva všetko, čo mu prináleží podľa zákona o sociálnom zabezpečení, i podľa individuálnej potreby. V Častej celkom máme 285 dôchodcov, ktorí dostávajú pravidelne svoj peňažný dôchodok a okrem toho sa im poskytuje pomoc rôznymi formami. Pre stravovanie dôchodcov bola zriadená osobitná stravovňa pri pohostinstve Jednoty, bývalý hostinec Kolaroviča, kde sa stravuje 23 dôchodcov. Stravník si platí za obed v priemere 2,60 Kčs, zvyšok hradí odbor sociálneho zabezpečenia z verejných prostriedkov. Celkove bola dôchodcom poskytnutá sociálna výpomoc v sume 43.114,- Kčs. V roku 1963 boli odstránené niektoré závady, do vývarovne bol zavedený vodovod a zvýšila sa kvalita podávaných obedov.

Klub dôchodcov.

Pre kultúrne a spoločenské potreby našich starých spoluobčanov je v tomto roku zriadený klub dôchodcov v bývalej Študíjnej základine. V pekných a účelne zariadených miestnostiach sa môžu schádzať dôchodci a príjemne tu stráviť čas zaslúženého oddychu. Klub dôchodcov bol slávnostne otvorený a odovzdaný svojmu účelu 7. decembra 1963 s týmto programom: 1.) Predseda sociálnej komisie Jozef Schwandtner zahájil a privítal prítomných. 2.) Príhovor zástupcu odboru sociál. zabezpečenia ONV Bratislava – vidiek a odovzdanie klubu dôchodcov do správy MNV v Častej. 3., Kultúrna vložka žiakov ZDŠ a hudob. krúžku, ktorý vedie Frant. Odkladal. 4., Spoločné posedenie, voľná beseda pri občerstvení. Posedenie pokračovalo spevom pri harmonike Ignáca Bošmanského. Hojná účasť dôchodcov bola prejavom ich spokojnosti a vďaky za starostlivosť o nich, ktorá sa im poskytla aj zriadením tohoto klubu, kde sa cítia veľmi dobre. Klub si zvolil svoju samosprávu, ktorá bude pomáhať komisii sociál. zabezpečenia pri udržovaní a ďalšom zvelaďovaní klubu dôchodcov.
nahlad_stranky.jpg

Telovýchova a šport:

Telovýchova a šport sú v našej obci riadené Telovýchovnou jednotou Družstevník Častá. Táto organizácia bola v roku 1963 veľmi aktívna a dosahovala v rozvoji telovýchovy a športu dobré výsledky. Hlavnú náplň činnosti zabezpečovali po celý rok oddiel futbalový a hádzanársky, ktoré venovali patričnú pozornosť aj výchove dorastu. Našu obec úspešne reprezentoval futbalový oddiel, ktorý sa v súťaži Západoslovenského kraja umiestnil na 2. mieste a tiež hádzanárky robili svojej jednote dobré meno. Lyžiarsky oddiel usporiadal veľké preteky v behu na lyžiach so štartom na Červenom Kameni. Telovýchovná jednota dobudováva svoje ihrisko, kde sú vystavené šatne a sklad. Chýbajú ešte umývárne a hygienické zariadenie, čo však bude možné vybudovať, až keď bude na ihrisko zavedený vodovod, pretože doter nemá ihrisko ani studňu. V tomto roku bola prevedená ohrada ihriska.

Spoločenské organizácie:

Miestna odbočka ČSČK bola v roku 1963 jednou z najaktívnejších organizácií v obci. Náplňou jej práce je sústavná starostlivosť o zdravie našich občanov a v tomto ohľade je významným pomocníkom platených pracovníkov zdravotníctva. Odbočka veľmi dobre spolupracuje s obvodným lekárom, ktorý zasa ochotne sa zúčastňuje podujatí MO ČSČK. Okrem zdravotníckej osvety pomáhal ČSČK pri získavaní darcov krvi a pre svojich najaktívnejších členov usporiadal spoločenský večierok i zájazd autobusom do divadla do Bratislavy. Československý sväz mládeže združuje u nás 147 mladých chlapcov a dievčat a to skoro výlučne takých, ktorí dochádzajú každý deň do škôl, učilíšť a do zamestnania a cestovaním strácajú veľa času. Preto sa činnosť ČSM v našej obci ťažko rozvíja a aj v roku 1963 bola táto organizácia málo aktívna. Spomenúť hodno tri úspešné akcie a to divadelné predstavenie veselohry
nahlad_stranky.jpg

„Veľké ryby“, estrádne vystúpenia a zájazd autobusom po Slovensku, ktorý bol pre časť členov ČSM nevšednou príležitosťou pre poznanie prírodných krás i budovateľských úspechov Slovenska v socialistickom Československu.
Sväz československo-sovietskeho priateľstva, miestna odbočka v Častej má 136 členov. Odbočka je však tiež menej aktívna a bohatšia bola jej činnosť len v Mesiaci českoslov.-sovietskeho priateľstva, ktorý bol zahájený v predvečer 46. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pod heslom: „V pevnom priateľstve so Sovietskym sväzom k ďalšiemu rozvoju našej socialistickej republiky!“ Jedenásťčlenný výbor Mesiaca ČSP pripravil celý rad podujatí – prednášok, premietaní sovietskych filmov s besedami a na záver Mesiaca výbor DO KSS usporiadal verejnú schôdzu s bohatým kultúrnym programom.
Sväzarm patrí u nás k aktívnym organizáciám. Združuje väčší počet mladých členov, ktorí s nadšením pracujú. Veľkej obľube sa tešil najmä prvý kurz vodičov malého motocykla, ktorý mal vyše 40 účastníkov a to z radov mládeže, poväčšine 15 – 16 ročnej, ako aj starších občanov, niekoľkých aj z Dolian a z Píly.
Sväz protifašistických bojovníkov nevyvíja sústavnú činnosť, avšak ako v minulých rokoch, aj v roku 1963 sa zaslúžil o dôstojné oslavy výročia Slovenského národného povstania.
Verejný dobrovoľný požiarny sbor v Častej má celý rad veľmi uvedomelých členov, ktorí sa sústavne zdokonaľujú a pripravujú pre svoju zodpovednú úlohu pri ochrane proti požiaru. 24. novembra 1963 oslávili naši požiarnici a s nimi všetci občania 50. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho sboru v Častej. Zástupcovia okresných a krajských orgánov, i zástupcovia MNV, JRD i veľa občanov vyjadrilo svoje uznanie a vďaku členom jubilujúceho požiarneho sboru. Výbor miestneho požiarneho sboru tvoria: predseda František Krasňanský, tajomník František Sedláček, pokladník Ján Sládek, veliteľ Karol Schwarz a jeho zástupca Alexander Miko.
nahlad_stranky.jpg

JRD:

Jednotné roľnícke družstvo v Častej dosiahlo v roku 1963 pomerne dobré hospodárske výsledky, hoci počasie značne ovplyvnilo úrodu niektorých plodín. Družstvo celkove splnilo svoje úlohy v dodávke objemových krmovín, mäsa, mlieka i vajec. Veľmi dobrá úroda zemiakov umožnila náhradné splnenie dodávky kukurice zemiakmi. Tým naše JRD splnilo svoje dodávky pre štátny nákup a zabezpečilo si finančné príjmy, ako aj nárok na výchovné pre deti všetkých členov a zamestnancov JRD, čo prispelo ku všeobecnej spokojnosti pracovníkov v poľnohospodárstve. Neúrodný rok neumožnil však celkove splniť celoročný výrobný plán, čo malo neblahý následok na výšku odmeny za pracovnú jednotku. Najmä slabá úroda hrozna zavinila v rozpočte družstva pokles príjmov oproti plánu o 330 tisíc Kčs a tým aj schodok v celkovom finančnom pláne a to v sume 167 tisíc Kčs.
V rozbore hospodárenia za rok 1963 boli odhalené aj ďalšie príčiny sústavného prekračovania plánovaných výdavkov a to: nedostatočná evidencia a kontrola a nešetrné zaobchádzanie so strojovým parkom, z čoho vznikajú družstvu i všetkým jeho členom veľké škody. Výročná členská schôdza schválila návrh na opatrenia, aby vytknuté nedostatky boli odstránené. Hlavné body uznesenia výročnej schôdze JRD: 1.) zaviesť prémiové odmeňovanie pracovníkov rastlinnej a živočíšnej výrobe, 2.) v živočíšnej výrobe vyplácať prémie za dosiahnutú užitkovosť, v rastlinnej výrobe a vo viniciach podľa výnosov, 3.) dodržiavať plán hnojenia a započať s melioračnými prácami k zúrodneniu zamokrených pozemkov, 4.) vypracovať dlhodobý perspektívny plán obnovy starých a budovania nových viníc a ovocných sadov, s prihliadnutím na možnosť uplatnenia mechanizácie pri ich obrábaní a ošetrovaní.
nahlad_stranky.jpg

Obyvatelia.

Obec Častá má na konci roku 1963 celkom 2240 obyvateľov, čo je oproti roku 1962 viac o 46 obyvateľov. Z prisťahovaných sú to zväčša starší ľudia, ktorí prichádzajú do blízkosti Bratislavy, kde majú svoje deti, ale nemôžu tam dostať byt, preto si kúpia domček v Častej a tu sa usadia. V Častej sa zasa uvoľňujú niektoré domy tým, že mladí ľudia odídu do miest, kde sú zamestnaní, zakúpia si tam súkromné, alebo družstevné byty a do Častej sa ani po smrti rodičov nevrátia. Z toho dôvodu sa zvyšuje počet starších a prastarých obyvateľov, kým počet mladých sa znižuje.
V roku 1963 sa narodilo rodičom v Častej bývajúcim 47 detí. Veľká časť týchto je matrične zavedená v Modre, kde je obvodná porodnica. Počet zomretých 26, z toho 24 bolo pochovaných z cirkevnými obradmi a 2 mali občiansky pohrab a to Ondrej Ďurko, dôchodca do Častej vlani prisťahovaný a Ján Janko, správca hradu Č. Kameň.

Životná úroveň.

Životná úroveň nášho obyvateľstva sústavne vzrastá. Máme na to veľa dôkazov aj v roku 1963 a to vo výstavbe nových domov v adaptáciách mnohých starých domov, ktoré si ľudia prispôsobujú podľa dnešných požiadavkov. Až neuveriteľný pokrok vidíme v obliekaní našich občanov a to najmä mládeže podľa bežnej módy, v čom vôbec nezaostávame za mestom. Náročnosť našich občanov má vzrastajúcu tendenciu aj vo vybavovaní a zariaďovaní bytov, no nemenej aj v stravovaní i spotrebe nápojov, najmä piva a vína. Vysoká zamestnanosť žien zrýchľuje tempo zvyšovania životnej úrovne väčšej časti rodín. Nezaujatí ľudia priznávajú, že sa im žije dobre, že sú dobre hmotne zabezpečení a svoj voľný čas si spríjemňujú pomocou rozhlasu, televízie, návštevou kina, mládež sa venuje športu, vo veľkom počte odchádzajú deti na prázdninovú rekreáciu a podobne. Dôkazom zvyšujúcej sa životnej úrovne je celkove dosiahnutý obrat v predajniach potravín a priemyslového tovaru. Potreby obyvateľstva uspokojuje 7 predajní priemyslového tovaru, 5 predajní potravinárskych,
nahlad_stranky.jpg

1 bufet, 1 pohostinstvo a 1 reštaurácia na Červenom Kameni. Všetky uvedené predajne sú umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch – miestnostiach niekdajších súkromných obchodoch alebo dieľničkách, v domkoch často aj vyše storočia starých, stavaných z kameňa a surovej tehly. Miestnosti sú tmavé a vlhké a v mnohých prípadoch ich Jednota drží v nájme na úkor rodín majiteľov domov, krikľavý je najmä prípad rodiny Františka Agnera, ktorý bol nútený už roky bývať s 8 – člennou rodinou v jednoizbovom byte.
Občania i miestni funkcionári sa dožadujú zlepšenia siete predajní a zavrhujú otázku riešiť výstavbou obchodného domu. Miestny národný výbor vyšiel Jednote – ľudovému spotrebnému družstvu v ústrety uvoľnením a bezplatným poskytnutím pomerne veľkej budovy bývalého MNV v strede obce, Jednota sa však akosi nepriberá k adaptácii budovy na obchodné miestnosti, prípadne na pohostinstvo a podnik verejného stravovania. Nezáujem a ľahostajnosť zodpovedných činiteľov Jednoty ku katastrofálnemu stavu obchodnej siete v obci je príčinou oprávnenej nespokojnosti občanov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že za 18 rokov budovania socializmu sa pre zlepšenie našej obchodnej siete neurobilo nič, naopak, staré budovy chátrajú a situácia v obchodnej sieti sa z roka na rok zhoršuje.

Ceny potravín:

Cenová hladina potravín sa udržuje na výške z predošlého roku, jedine alkoholické nápoje zdraželi až o 50 %, prípadne aj viac, napr. víno z 11 na 18 Kčs, z 19 na 27 Kčs. Dôvodom zvýšenia ceny liehovín a vína bola nadmerná spotreba a cieľom bolo zníženie spotreby na primeranú mieru a to aj preto, lebo sa množili prípady zločinnosti v dôsledku nemierneho pitia, čomu samozrejme bolo treba zabrániť. Ceny mäsa sa nezmenili, bravčové mäso stojí 24 – 31 Kčs, hovädzie 24 – 28 Kčs, salámy 26 až 38 Kčs, slanina udená 32 Kčs, slanina na masť 28 Kčs, masť I. akosť 28 Kčs, II. akosť 22 Kčs, klobása 38 Kčs, tlačenka 30 Kčs.
nahlad_stranky.jpg

Podobne ceny múky, cukru, mlieka, masla, syrov, vajec, cestovín i pekárskych výrobkov zostávajú na úrovni z r. 1962, napríklad múka hladká 3,20 Kčs, múka hrubá 3,80 Kčs, cukor kryštál. 8,40 Kčs, mlieko 1,90 Kčs, maslo I. 44 Kčs, chlieb obyčajný 5,20 Kčs, výražkový 6,80 Kčs, rožky obyčajné 0,30 Kčs, ryža I. 8,- Kčs.
Ceny priemyselného tovaru, šatstva, obuvi, bytového zariadenia a podobne zostali nezmenené, v niektorých druhoch však došlo ku zníženiu cien, najmä u výrobkov, určených na dopredaj (rádioprijímačov, fotografické prístroje, televízory, silonové punčochy a iné výrobky). Značne sa rozširuje predaj na doplnkové pôžičky, ktoré dávajú občanom možnosť zakúpiť si drahšie predmety: televízor, motorku, nábytok, hudobný nástroj aj v tom prípade, ak na tieto ešte nemajú peniaze našetrené. Výhody doplnkových pôžičiek aj naši občania v značnej miere využívajú.

Ohlas udalostí.

Občania Častej so záujmom sledujú udalosti doma i vo svete a to z dennej tlače, rozhlasu, televíznych relácií, filmových žurnálov i referátov zo zasadnutí straníckych schôdzí, pléna MNV a iných spoločenských organizácií. Naši ľudia sa živo zaujímajú o život a prácu v socialistickom Československu a spriatelených krajinách a tešia sa z každého úspechu, ktorý dosahujeme v hospodárskom, kultúrnom i politickom súťažení so svetom kapitalizmu. S najväčším záujmom však sleduje náš ľud vývoj medzinárodných vzťahov a znepokojený je tým, že hrozba vojny ešte stále visí nad nami a osudy ľudstva sú neisté. Všetci, ktorí túžime po mieri, veríme, že sily priateľstva medzi národmi a mieru sú silnejšie než temné sily imperializmu a vojny, veríme, že pracujúci celého sveta zjednotia svoje sily, aby našu krásnu Zem zachránili pred atómovým spustošením a v tej nádeji uzatvárame rok 1963.
V Častej 31. decembra 1963
Zatkalík
nahlad_stranky.jpg

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online