Články pre kategóriu ‘ČASTÁ’

PostHeaderIcon Význačnejšie budovy, sochy a kríže

Kostol.

Vo stredu obce vypína sa kostol s vežou v slohu gotickom zo XIV. storočia. Zasvätený je sv. Imrichovi, patrónovi mládeže. Jak zvonku, tak aj v nutri je v stave zanedbanom. Terajším pomerom nevyhovuje, je malý, pomýšľa sa na jeho rozšírenie a preto neprevádza sa jeho okrášlenie. Dľa výskumov znalcov sú v kostole cenné malby (freská), skryté pod niekoľkonásobnou vrstvou vápna, nanesenou bielením. Kostol má mnoho starožitností. Z nich strieborná monštrancia nesie rok 1612. Gotický kalich, striebrom vyšívané rúcho, incunábul, matriky a iné. Vyrezávané lavice pochádzajú z roku 1758. Zvony sú dva väčšie nové, jeden malý starý. Staré zvony „Burián“ a „Sv. Ján“ boli vo válke rozbité a odovzdané pre vojenské ciele. Vežové hodiny stojá od smrti starého ich ošetrovateľa Zákalca, zvonára, ktorý zomrel v r. 1913. Kostol bol volakedy ohradený kamenným murom, ktorého zbytky videľné sú ešte aj dnes. Ohradený priestor slúžil za cintor. Fara je novšia stavba z roku 1895.
Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Úrady a úradné osoby

Častá patrila do okresu seneckého až do roku 1921. Po prenesení sídla okresu do Mody, pripadla okresu modranskému. Prísluší do súdneho okresu pezinského. Bernému úradu bola pridelená do roku 1910 v Trnave, od tej doby v Pezinku. Dôchodkový kontrolný úrad je v Modre, berná správa v Trnave. Do roku 1832 nebol v obci zvláštny notár, funkciu túto vykonával niektorý z učiteľov. V tomto roku funkcia notárska odlúčená bola od učiteľskej. V roku 1871 zriadený bol v Častej obvodný notariát a pridelené boly k nemu obce Dubová a Pila. Na udržovanie notariátu prispievajú aj pridelené obce v pomere: Častá 62%, Dubová 25%, Pila 13% – ami. Vedúci notár je zároveň aj štátnym matrikárom pre všetky obce. Do roku 1889 úradovalo sa v jazyku slovenskom, jak

Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Svetová vojna

Mobilizácia.

V posledných dňoch júla 1914. očakávalo občianstvo našej obci napnute budúce udalosti. Každý rozprával o vojne a tieto chýry sa potvrdzovaly, keď boli niektorí záložníci povolávaní k svojím vojenským útvarom. Dľa rozkazu nadriadenej vrchnosti bola na obecnom úrade stále služba vo dne v noci.
Mnohí ľudia šli predo dňom do poľa, svážať obilie, keď dňa 1. augusta zarachotil bubon o 3.30 hod a oznamoval všeobecnú mobilizáciu. Vyhlášky priviezol úradník služnovského úradu zo Senca autom. Hneď boly vyvesené, ľudia a najmä vojaci ich s napnutím čítali. Ešte ten istý deň sa shromaždili povolaní vojaci pred obecným domom, ktorí mali ihneď narukovať. Až malé  vynimky veselých ľudí, všetcia prítomní, vojaci, matky, sestry, bratia, otcovia, deti plakali, keď o 13 hod sa pohol smutný sprievod na 8 vozoch, odvázajúci našich záložníkov. Posledné zamávanie rukou, slzami zmáčaným kapesníkom a povozy s našími milými zmizly s dohľadu; niektorí z nich sa lúčili navždy, neuzreli viac svoj domov, svojích milých.
nahlad_stranky.jpg Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Prevrat

Rabovačka.

Po 20. októbri sa húfne hrnuli vojaci domov, ti čo sa skrývali hneď sa objavili a vojaci na dovolenej už nikam nešli, rozniesla sa zvesť – tak túžobne očakávaná – že je koniec vojny.
29. okt. večer nastal hluk po uliciach, bolo očuť výkriky: „Rabujú!“ Rabovka začala u Morica Schaara, obchodníka. Vylámali dvere obchodu, vnikli doň, čo bolo k jedeniu vzali, ostatné polámali, rozbili, zničili. Po chvíli odišli k Maxovi Bergerovi, obchodníkovi, ktorý aby ušiel podobnému osudu hostil ľudí vínom, jedlom, fajčivom, ale ani on nebol ušetrený, celý obchod, byt, povale, pivnice mu vyprázdnili. Rozvášnený, rozhorčený ľud ničil všetko, čo sa dalo, okná, dvere, police, pulty, nábytok, kachle, všetko dolámal. Posledného vyrabovali Maxa Steinera, u toho bolo zničené tiež všetko. Mnoho
nahlad_stranky.jpg Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Československá republika

Zocha doprevádzajúci  súkr. úradník Sitár, nadporučík, hneď zorganizoval národnú stráž, ku ktorej sa prihlásilo asi 60 vojakov. Táto udržovala poriadok. V obci nastal kľud a poriadok. Na udržovanie stráži prispievala obec, lesná správa Pálffyho a nadačného veľkostatku. O niekoľko dní bola vymenovaná národná rada obce, ktorá viedla dočasne obecné záležitosti, predsedom jej bol Ján Kakoni, dekan, a tejto podliehala aj národná stráž, ktorej velitelom bol Ján Gregor.
Čítaj ďalej »

Hľadať
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online