Články z nálepky ‘Borová’

PostHeaderIcon Borová

borovaerb.jpgAsi ste už počuli, že na Borovej sa zjavili táčky, takže o tom nepotrebujeme rozširovať nejaké podrobnosti. Ešte predtým tu však ľud lengyelskej kultúry vybudoval rondel, rozmernú stavbu kruhového pôdorysu. Bolo to asi v 4. tisícročí pred naším letopočtom. Nachádzal sa v poliach medzi Borovou a Ružindolom. V r. 1296 tu stála dedina menom Torcha, ale podľa všetkého čoskoro zanikla. Mikuláš Pálfi, nový majiteľ červenokamenského panstva, tu totiž v roku 1589 založil, ako sa hovorí, na zelenej lúke dedinu, ktorá dostala meno Joachimstal. Pôvodní obyvatelia boli totiž Nemci, ktorí svoj kostol zasvätili sv. Joachimovi. Podľa písomných správ mal vežu a dva zvony. 17. storočie sa na tejto mladej dedinke podpísalo veľmi kruto, obyvatelia turecké vojny a stavovské povstania neprežili. A tak sem ďalší majiteľ panstva, Ferdinand Pálfi, povolal Chorvátov, ktorí dedinu pomenovali Borová. Zemepán im dal postaviť v sedemdesiatych rokoch 17. storočia ranobarokový kostol, zasvätený už ale uhorskému svätcovi, sv. Štefanovi kráľovi. Jeho jednolodie sa otvára do polygonálneho presbytéria a zhora naň dosadá valená klenba na pásoch.

Čítaj ďalej »

Hľadať
Rubriky
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online