Články z nálepky ‘Kronika Častej’

PostHeaderIcon Príhovor autora

Kroniku obce Častá, ktorú začal písať obecný kronikár pán Vojtech Strelka v roku 1933 a dopísal ju bývalý riaditeľ školy pán Zatkalík v roku 1963, som sprracoval do digitálnej podoby spolu s mojimi deťmi v roku 2004. Trvalo nám to 7 mesiacov a konečným produktom bolo multimediálne CD. S výsledkom sme síce boli spokojní, no po čase sme odhalili jeho nedostatky. Preto pripravujeme nové vydanie, tiež ako multimediálne CD.
Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Kronikár

Kronikár.

Usnesením zastupiteľstva obce Častá, zo dňa 11. mája 1933 čís. III./9. shrom. Bol som ja Vojtech Strelka, správca rím. kat. ľud. školy v Častej, ustanovený prvým obecným kronikárom. Tejto funkcie ujal som sa dňa 1. Júla 1933. Narodil som sa v súsednej obci Ompitáli dňa 21. júla 1901.
Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Popis obce

Poloha.

Obec Častá leží pri hradskej Bratislava – Nádaš, 38 km od Bratislavy. Skladá sa z týchto čiastok: Mestečko (Hlavná ulica) od čís. 1 . a 233. až po čís. 82. a 141. Západná čiastka Mestečka od kostola je „Horný koniec“ východná „Dolný koniec“. Smerom na hrad sú Hoštáky od čís. p. 140. a 87. až po čís. 114. a 115. Pokračovanie uličky za kostolom je Vŕšok od čís. 185. až po čís. 201. Rovnobežne s Mestečkomnahlad_stranky.jpg Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Význačnejšie budovy, sochy a kríže

Kostol.

Vo stredu obce vypína sa kostol s vežou v slohu gotickom zo XIV. storočia. Zasvätený je sv. Imrichovi, patrónovi mládeže. Jak zvonku, tak aj v nutri je v stave zanedbanom. Terajším pomerom nevyhovuje, je malý, pomýšľa sa na jeho rozšírenie a preto neprevádza sa jeho okrášlenie. Dľa výskumov znalcov sú v kostole cenné malby (freská), skryté pod niekoľkonásobnou vrstvou vápna, nanesenou bielením. Kostol má mnoho starožitností. Z nich strieborná monštrancia nesie rok 1612. Gotický kalich, striebrom vyšívané rúcho, incunábul, matriky a iné. Vyrezávané lavice pochádzajú z roku 1758. Zvony sú dva väčšie nové, jeden malý starý. Staré zvony „Burián“ a „Sv. Ján“ boli vo válke rozbité a odovzdané pre vojenské ciele. Vežové hodiny stojá od smrti starého ich ošetrovateľa Zákalca, zvonára, ktorý zomrel v r. 1913. Kostol bol volakedy ohradený kamenným murom, ktorého zbytky videľné sú ešte aj dnes. Ohradený priestor slúžil za cintor. Fara je novšia stavba z roku 1895.
Čítaj ďalej »

PostHeaderIcon Úrady a úradné osoby

Častá patrila do okresu seneckého až do roku 1921. Po prenesení sídla okresu do Mody, pripadla okresu modranskému. Prísluší do súdneho okresu pezinského. Bernému úradu bola pridelená do roku 1910 v Trnave, od tej doby v Pezinku. Dôchodkový kontrolný úrad je v Modre, berná správa v Trnave. Do roku 1832 nebol v obci zvláštny notár, funkciu túto vykonával niektorý z učiteľov. V tomto roku funkcia notárska odlúčená bola od učiteľskej. V roku 1871 zriadený bol v Častej obvodný notariát a pridelené boly k nemu obce Dubová a Pila. Na udržovanie notariátu prispievajú aj pridelené obce v pomere: Častá 62%, Dubová 25%, Pila 13% – ami. Vedúci notár je zároveň aj štátnym matrikárom pre všetky obce. Do roku 1889 úradovalo sa v jazyku slovenskom, jak

Čítaj ďalej »

Hľadať
Rubriky
Nálepky
Vitajte v Častej

Zobraziť Častá na väčšej mape
Kto je online